Nätberoende påverkar hjärnan
En kinesisk forskargrupp har sett att långvarigt internetberoende resulterar i förändringar i hjärnans struktur hos ungdomar. Beroendet påverkar de ungas psykiska hälsa och deras studie- och arbetsförmåga negativt. Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln. (Foto: AFP/Mark Ralston)


En kinesisk forskargrupp har för första gången undersökt förändringar i hjärnans struktur hos internetberoende ungdomar. Resultatet visar att den som varit uppkopplad på nätet under en lång tid uppvisade en minskad mängd av den så kallade grå substansen i hjärnan.

Forskare från bland annat Xidian University i Xi’an, Kina, har undersökt hjärnan hos 18 personer med internetberoende.

Deltagarna tillbringade i genomsnitt 10 timmar per dag uppkopplade på internet.

Resultatet visade att hjärnans nervvävnad, framförallt den grå substansen, minskade hos internetberoende ungdomar.

Den grå substansen har bland annat betydelse för att behandla information.

De unga som tillbringar en stor del av sin vakna tid uppkopplad på internet riskerar att må psykiskt sämre än de som inte är beroende, konstaterar forskarna.

Internetberoende påverkar hjärnan på liknande sätt som vid missbruk av alkohol och droger. De beroende ungdomarna får en försämrad impulskontroll och beteendeproblem.

Internetberoende unga har en försämrad social kontakt med andra människor och blir oftare deprimerade än de som inte är beroende.

Internetberoende är ett växande problem över hela världen. Enligt en studie som utförts av China Youth Internet Association, lider 24 miljoner kinesiska ungdomar av internetberoende, vilket är 14 procent av hela landets befolkning.

Forskarna påpekar att nätberoende även kan orsaka fysiska hälsoproblem, som karpaltunnelsyndrom, ett smärtande tillstånd som beror på nervinklämning i handleden. Andra besvär som kan uppkomma är torra ögon, nackbesvär och svår huvudvärk.

Forskningsrönen har publicerats i nättidskriften PLoS (Public Library of Science).