När livet vänder
Berättigande av kvinnor: En afghansk kvinna syr en klänning till en docka på Kabuls dockfabrik. Fabriken är ett företag som drivs av kvinnor och de flesta anställda är änkor. (Foto: AFP/GettyImages)


 Dagens afghanska kvinnor träder fram ur mörkret de levt i under den förtryckande talibanregimen. En del vandrar självsäkert på väg mot affärslivet.

 
 Sedan 2004 har 22 afghanska kvinnor utexaminerats från programmet vid det Amerikanska affärsrådet för fred (Bpeace) och blivit skickliga affärskvinnor inom mode, transport, konstruktion och andra områden. Dessa kvinnor anställer fler än 450 afghaner av vilka många är änkor som för bara några år sedan levde i elände och fattigdom.

 Bpeace etablerades för att hjälpa kvinnor i världens före detta förtryckarstater att kliva ut ur sin svåra situation och komma in i affärsvärlden. Under Talibanstyret blev kvinnor ofta slagna – ibland avrättade – om de blev avslöjade med att driva någon typ av affärsverksamhet.

 Bpeaces volontärer hjälper till att bygga upp ett globalt nätverk för att uppmuntra till fred, kunskap och företagande.

 – Vi måste stå emot världens aggressioner med en ny process för fred, formad och införd av kvinnor, säger Anne Glauber, vice president och ordförande för Kommunikationer för globala frågor på Bpeace’s hemsida.

 – Men, innan kvinnor kan delta i att bygga upp fredliga samhällen, måste de kunna försörja sina familjer.

 2005 deltog 13 afghanska kvinnor i ett tre veckor långt seminarium med intensiv affärsträning arrangerad av Bpeace och stöttat av fler än 40 amerikanska företag.  Programmet tog ansvar för att välja ut, motivera och hjälpa dessa kvinnor att uppnå sin maximala potential.

 Nasimas Silkeshantverksbutik – vars designs inspirerats av butiker i USA – såg fin ut. Men mentorernas hjälp upptäcktes att produkterna såldes till underpriser, med en liten prisjustering kunde Nasima gå från genombrott till vinst.

  Andra exempel på kvinnors företag i Afghanistan är: Hamidas klädföretag som har 70 anställda och producerar handstickade sockor, broderade sjalar och blusar. Nargis Venus Fitness Center vilket sprider en ny våg av fitnessträning i Afghanistan. Kamelas konsultföretag som erbjudit konsultservice i många delar av Afghanistan och vars tjänster är mycket efterfrågade.

 I oktober etablerade Mina och Mahbooba Afghanska kvinnors företagsförbund med hjälp av 6 miljoner dollar från Förenta Staternas insitution för internationell utveckling (USAID). Organisationen kommer att stå för företagande- och designträning för kvinnor och etablera ett globalt handelsutvecklingsnätverk för att exportera Afghanska kvinnors produkter och affärsidéer världen över.

  Bpeace etablerades 2002 som en utväxt av Kvinnors globala fredsinitiativ (GPIW) för att hjälpa kvinnor världen över att kliv ur förtryck och träda in i affärsvärlden.

 “När kvinnor är ekonomiskt starkare har de en starkare röst för fred i sina lokala samhällen… Fler jobb betyder färre bomber.,” säger Bpeace på sin hemsida.

 Kvinnors globala fredsinitiativ startade den 7 oktober 2002 – när över 600 kvinnor från olika bakgrunder och etniciteter sammanslöt sig vid FN i Genève – för att hjälpa kvinnor världen över att träda ut från våld och fattigdom och bli produktiva medlemmar i samhället.

Engelsk version:
http://www.theepochtimes.com/news/6-1-17/37045.html