Nanoteknologi för att rädda planeten
James Chon på Swinburne University of Technology i Melbourne håller upp en DVD som kan lagra data i fem dimensioner, vilket gör det möjligt att pressa in mer än 2000 filmer på en enda skiva. (Foto: William West/AFP/Getty Images)


Nanoteknologi kan användas för att minska koldioxidutsläpp och spara pengar på energiräkningarna.

Enligt Energy Saving Trust i Storbritannien sker hälften av energiförlusterna i ett normalt hem genom väggar och tak. Konventionella isoleringsmaterial som glasfiber fungerar genom att luften i materialet minskar värmeförlusten. Dessa material kan emellertid vara skrymmande och är inte alltid praktiska, speciellt inte i en industriell miljö.

Inom nanoteknologin arbetar man med material på atom- och molekylnivå för att skapa innovativa problemlösningar.

På senare år har företag som jobbar med nanoteknologi utvecklat målarfärger som ger utmärkt isolering med bara ett tunt lager. Tillverkarna menar att detta kan spara mellan 20 och 40 procent av energikostnaderna.

Industrial Nanotech Inc., med bas i Florida, tillverkar ett antal miljövänliga nanoteknikprodukter för både industri och hem.

Produkten Nansulate är tillverkat av nanokompositen Hydro-NM-Oxide, ett slags akrylharts och en tillsats med hög prestanda. Efter att det påmålats ger det ett 0,1-0,2 mm tjockt lager som hindrar värmeöverföring.

Strukturen hos Hydro-NM-Oxide liknar skum och den har ett av de lägsta uppmätta värdena för termisk konduktivitet (0,017 W/mK), enligt hemsidan för Nansulate Web. Tegelstenar och betong har en termisk konduktivitet på omkring 0,6-0,8 W/mK.

Nansulate finns i klar eller vit färg, som kan appliceras på väggar, tak, rör och tankar med hjälp av en vanlig pensel, roller eller färgspridare. Färgen kan också målas över. Den kräver tre täckningar och utvecklar sina isolerande egenskaper efter 30-60 dagar.

Förutom de isolerande egenskaperna ger färgen ett skydd mot mögel och korrosion.

Industrial Nanotech säger att man också har löst problemet med hälsofrågor kring användningen av partiklar i nanostorlek genom att placera nanostrukturerna inuti partiklar i mikroskala.

Det brittiska företaget Thermilate Europe Ltd. tillverkar också en energibesparande färg och grundfärg för inomhusbruk. Färgen fungerar som värmebarriär och reflekterar värmen tillbaka in i rummet. På grund av att väggarna faktiskt känns varma vid beröring kan färgen dramatiskt minska problem med kondens, enligt Thermilates hemsida. Färgen finns i en mängd olika färger och kan också målas över.

Thermilates färgtillsats, tillverkad med hjälp av NanoCNB-teknologi, finns också tillgänglig och kan tillsättas nästan alla färger. Thermilate baseras på teknologi som utvecklats av NASA för att skydda rymdskepp från värme när skeppen kommer tillbaka in i jordens atmosfär. De keramiska partiklarna i mikrostorlek fungerar som små vacuumflaskor och formar en barriär mot värmeöverföring genom konduktion.

Både Thermilate och Nansulate marknadsförs som kostnadseffektiva sätt att spara energi, spara pengar och rädda planeten.

Nansulate finns tillgängligt på www.nansulate.com” target=”_blank”>http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28849/