"Nakna tjänstemän” accepterat bland kadrer


I en offentlig publikation uppmärksammas att nästan hälften av alla tjänstemän accepterar begreppet ”naken tjänsteman”, det vill säga en kader som flyttar fru, barn och tillgångar utomlands.

Detta fastslogs i den nyligen utgivna Blåa boken om Kinas rättssäkerhet, publicerad av Chinese Academy of Sciences den 20 februari.

Boken avslöjar att de flesta tjänstemän anser att deras fruar och barn “bör kunna få” permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap i andra länder. Nästan 75 procent av de högt rankade tjänstemännen som intervjuades håller med om att begreppet ”naken tjänsteman” existerar, något som har kunnat diskuterats i kinesiska medier sedan 2008.

Tanken på att man kan fly med kort varsel kan emellertid bidra till korruption.

Den 28 juli 2010 åtalades Dong Yuejing, förre assistenten till generaldirektören för China International Telecommunication Construction Corporation, för att ha varit inblandad i förskingring av omkring 619 miljoner kronor och tagit emot mutor på omkring 1,7 miljoner kronor. Innan Dong greps hade hans fru och son redan flyttat till USA tillsammans med deras tillgångar. Dong är en ”naken” tjänsteman vars förskingrade summor – bland de tjänstemän som åkt fast – har rekordet i Peking.

Den Blå boken påpekar att alla “nakna” tjänstemän inte är korrupta, men att de är i ”riskzonen” för korruption.

Tidigare var det vanligt att medierna rapporterade om korrupta “nakna” tjänstemän. Flera fall har uppmärksammats och skapat debatt. Några av dem är den tidigare direktören för Zhejiangs provinsiella byggnadsavdelning, den tidigare partisekreteraren för Yunnanprovinsen, Gao Yan, den tidigare direktören för Kommunikationsavdelningen i Guizhouprovinsen, Lu Wanli, tidigare direktören för Administrationsbyrån för industri och handel i Guangdongprovinsen, Zhou Jinhuo. Alla inblandade tjänstemän hade befattningar på provinsnivå och använde sitt inflytande.

I en artikel i Southern Metropolis Daily den 28 februari skriver den kinesiske reportern, Jia Jia, att majoriteten av de “nakna” tjänstemännen som nämnts i medierna, tidigare innehade höga befattningar. Eftersom de hade pengar och makt, kunde de köpa fastigheter utomlands till sina familjer och skicka sina barn för att studera i västvärlden.

På senaste tiden har emellertid “nakenhet” bland tjänstemännen spridits till lägre befattningar som divisions- och sektionschefer.

Jia Jia diskuterar vilka fördelar en tjänsteman kan få ut av ”nakenheten”: det gör det svårare att dras in i en politisk strid eller bli attackerad av politiska fiender, på grund av flyktrisken. Det betyder att om partiets makt försvagas och Kina står inför stora sociala förändringar, har tjänstemännen funnit en enkel väg ut.

Trots att dessa tjänstemän verkar ha makt, känner de sig inte trygga i Kina, säger Jia Jia. Och när 75 procent av kadrerna i undersökningen accepterar begreppet ”naken tjänsteman”, anser Jia Jia att den här osäkerheten genomsyrar alla nivåer.

Översatt från engelska.

Kinesisk originalversion