Några ord till mina advokatkollegor!
Gao Zhishen med det blå band som bärs av dem som deltar i den omfattande hungerstrejk han initierade. (Foto: Epoch Times)


Redaktionens kommentar: Den 15 augusti kidnappades Gao Zhisheng av medlemmar från Kkp:s säkerhetsstyrkor. Sedan dess har han inte hörts av, vare sig själv eller via någon annan och hans välbefinnande och vistelseort är okända.

Nyligen fick jag flera brev från mina advokatkollegor som föreslår att jag bör kritisera vissa advokatfirmor. Jag tackar för deras förtroende men jag hyser vissa farhågor.

Varje gång jag nämner de kinesiska advokaternas fientlighet och feghet säger mina vänner: ”Moral bör uppmuntras inte dämpas. Att exponera den mörka sidan i det här yrket är splittrande och hjälper inte till att utveckla mänskliga rättigheter i Kina.”

Jag kan verkligen inte acceptera den typen av logik. Det liknar för mycket det kommunistiska partiets slagord om att ”stabilitet är den överordnade prioriteringen” och ”betrakta den övergripande situationen”, vilket de använder för att hjärntvätta människor till att tro på att kommunistpartiet står över allt annat.

Jag känner till advokaternas situation i Kina. Nyligen skev en tidning: ”Nu för tiden är advokaternas moral och samvete lägre än genomsnittets.”

Det finns en grund till det talesättet. Under hela min karriär har jag bevittnat mycken illojalitet. Deras illojalitet framförs av ett juridiskt system som inte är mänskligt eller upprätt. Min avsikt är inte att exponera det tragiska tillstånd som kinesiska advokater befinner sig i. Ord kan inte beskriva den sorg som känns djupt inom mig över tillståndet hos de juridiska yrkena i Kina.

I den brutala och förtryckta miljön i dagens Kina känner advokaterna av en orättmätigt stor del av förtrycket. Det är advokaterna som i den moderna världen dominerar alla aspekterna av samhällets funktioner. De är den kraft som granskar maktens framfart och skyddar dem som skadas när nationens mäktiga strider om herraväldet. Krafterna bakom kommunismen förstår den roll som advokaterna spelar och har på grund av detta siktet inställt på dem.

Det tryck som advokater möter kommer inte bara från kontrollinstanser och advokatsamfundet. Det kommer mest från det kinesiska kommunistpartiets nationella säkerhetssystem – som består av folk som inte förstår lagen. Vårt nationella säkerhetssystem är en grupp bovar som kör bilar utan registreringsskyltar. De kontrollerar landet som ett schackspel och täcker hela Kina. Modern informationsteknologi ger bränsle till gruppens onda energi. De kontrollerar nästan varje kinesisk advokat som visar någon som helst rättfärdighet och samvete. De förolämpar, tvingar och avskräcker systematiskt.

Advokaterna är som mest brutalt förtyckta i Peking och Shanghai. Situationen där är känd även av människor utanför dessa yrken. År 2006 uppsköt Pekingkommunens justitiebyrå handläggningen av tiotals advokaters registreringar. Advokaterna på deras lista var kända för sina goda samveten och röster mot orättvisor.

Ett annat påtryckningsmedel mot kinesiska advokater berör deras anseende och kommer från deras egna fackförbund. Kinas advokatförbund har speciella krav på de praktiserandes karaktärer. Dessa så kallade förbundens normala ansvar är att försvara advokaternas lagenliga rättigheter, men i realiteten är deras normala ansvar att övervaka advokaternas ord och handlingar så att de kan anmäla advokaternas ”regelöverträdelser” till arbetsgivaren.

De farhågor som jag nämnde i början av artikeln är inte hela hindret mot att jag håller igen när jag kritiserar de nuvarande mörka realiteterna i mitt yrke. Det mörker och omoral som i dag präglar advokatyrket är inte unikt. Det är en naturlig del av det mörker som råder i Kinas samhälle. Jag lägger mer uppmärksamhet och energi på att avslöja och exponera det tyranniska systemet som ger liv och näring till den här mörka situationen.

Emellertid vill jag ta den här chansen att berätta för mina kollegor i Kina att de inte ska fortsätta med att döma dagens Kina med kunskaper från det förflutna. En del snabba förändringar i det kinesiska samhället under de senaste åren kan beskrivas som chockartade. För inte så länge sedan hyste majoriteten av ansvarsfulla kineser innanför och utanför systemet förhoppningar för Hu Jintaos och Wen Jiabaos politik. Vad har Hu och Wen blivit på några få år? De har skapat ilska och misär för kineserna. Dessutom har de orsakat oro och besvikelser för majoriteten av ansvarsfulla kineser med samveten och insyn i systemet.

Man kan säga att med undantag för några få inflytelserika så är det inte många, inklusive landsmän innanför systemet, som kan förstå och vara ense med Hus och Wens orimliga rädsla och motstånd mot utvecklingen av den mänskliga civilisationen; vilka är frihet, demokrati, lagregler och grundlagsenlig regering.

Av dagens kineser, oavsett om de är innanför eller utanför systemet, har väldigt få fortfarande förhoppningen att Hu och Wen fredligt ska förändra det kinesiska samhället. Den plötsliga publiceringen av ”The Selected Works of Jiang Zemin” eliminerar faktiskt fullständigt folks orealistiska förväntningar på Hu och Wen.

I det kinesiska samhället har Centralregeringen redan förlorat avsevärd kontroll över den lokala makten. Varenda lokal regering gör saker på sitt eget sätt nu. Vad som är speciellt tydligt sedan maj är antalet, skalan på och omfattningen av incidenter, där grupper försvarade sina rättigheter och kämpade mot våldsamt förtryck. En förändring som sällan setts i det förflutna är det uppenbara stödet för dessa rättfärdiga incidenter från den friska kraften innanför systemet. Informationen som vi samlade genom vår unika kanal indikerar att majoriteten av kadrer på gräsrotsnivå, liksom vi, ser fram emot civiliserade reformer i Kina och den tydligaste faktorn är att inte längre lägga förhoppningar på Hu och Wen.

Kinas advokater bör kunna se att den här typen av förändringar redan håller på att ske i det kinesiska samhället och anpassa sig till situationen. Medan arbetare, fackföreningar och kvinnoföreningar antar en sällsynt attityd genom att aktivt försvara sina rättigheter, fokuserar fortfarande kinesiska advokater på förtjänst. De kapitulerar inför den överskattade rädslan och håller tyst om försvar av rättigheter, etablering av självständighet inom yrken och kamp mot våldsamt förtryck i Kina. Detta kommer oundvikligen att föra med sig en historisk tragedi bortom räddning för både advokatyrket och individens framtid.

Enligt Fan Yafeng, en högre forskare på ”Chinese Academy of Social Sciences” har dagens kinesiska samhälle nått ena sidan av ett hörn. På andra sidan av hörnet finns vitalitet och hopp för morgondagens Kina. Den här ändan av hörnet är startpunkten för omvärdering och hopp för varje kines, vilket naturligtvis omfattar Hu och Wen.

13 augusti 2006, Dongying City, Shandong Province (Sammanställt från ljudinspelningar)