Mystiska kinesiska tecken: Yi
Det kinesiska tecknet Yi - Ett


Bland de tiotusentals  komplicerade kinesiska tecken är tecknet 一 (yī) det enklaste och är också det som barnen lär sig först. Majoriteten av det kinesiska folket använder sig ofta av  一  som tecken för siffran ”ett”. Ändå är mycket få medvetna om den djupgående filosofin bakom detta, det enklaste av alla tecken.

一 (yī) symboliserar i den kinesiska filosofin förståelsen om hur universum skapades. Innan jorden skapades existerade enligt mytologiska berättelser bara en oförklarlig formlös massa. Denna massa brast sedan i separata delar och olika slags materia framträdde.

Taoismens teori om hur kosmos kom till påminner om den ovan. Den säger att allt liv skapades från ”Det enda” (the One), vilket befinner sig i evig harmoni, och varifrån allt annat har sitt ursprung. Innan det feminina (陰yīn) och maskulina (陽 yáng), existerade, fanns bara ”Det enda” (the One) som den ursprungliga kraften; det fullkomliga, Tao.

När universum delades i yin och yang, steg den lätta energin uppåt och den tunga sjönk till botten. Om man på avstånd blickar mot horisonten ser man en tydlig separation mellan himlen och jorden.

Enligt Lao Zis (grundare av den ursprungliga taoismen och författare till skriften Tao Te Ching), lära kan människor inte separera sig själva från Tao, vilken anses vara livets ursprung. En konsekvens av att ignorera denna sanning skulle bli att ens existens blev fullständigt förstörd och utplånad.

Tao betraktas som universums källa, och det betyder att människor och det mänskliga samhället måste försöka komma närmare Tao; att vara sanningsenlig i sitt dagliga liv och att göra allting grundat på det sanna. Endast på det viset kan man återvända till sitt sanna ursprung och till sanningen, och till sist bli en ”sann människa” (真人 zhēnrén), och i kontakt med ”Det enda” som ges uttryck för i det enkla tecknet 一.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/mysterious-chinese-characters-yi-one-3200.html