Myndigheter mörkade sanningen om jordskred enligt bybor


Bybor i sydvästra Yunnanprovinsen i Kina, kräver att myndigheterna gör en ny utredning om vad som satte igång förra fredagens jordskred då 46 invånare i en by dödades. De anser att en närliggande kolgruva orsakade olyckan, snarare än kraftigt regn.

Om bybornas anklagelse är sann, kommer händelsen att ytterligare bli en svart fläck på Kinas kolgruveindustri, som redan är den dödligaste i världen.

Förra lördagen sade ett team som tillsatts av de lokala myndigheterna i Yunnan, en bergig och relativt fattig provins, att jordskredet berodde på snö och regn samtidigt som man uteslöt att det berodde på en explosion i en kolgruva, enligt statliga medier.

Den här veckan har minst 72 personer från den olycksdrabbade byn Gaopo skrivit på en petition som ska skickas till den statliga administrationen för kolgruvssäkerhet och mark- och resursministeriet, där man kräver en ny utredning av olyckan.

– Varför bestämde sig lokala myndigheter på alla nivåer att orsaken till Gaopo-olyckan var en naturkatastrof? Därför att Gaopo-gruvorna har döljt sina skamgrepp – alla tjänstemän har fått del av vinster från gruvdriften, till och med obetydliga bykadrer har fått bilar, samtidigt som bybor lever i fattigdom, frågade en bybo som intervjuades av Sound of Hope Radio.

En anhörig till ett av offren, som kallar sig Zhao Yuanxin, berättade för Epoch Times att det inte finns något bevis att kraftigt regn och snö hade mättat sluttningen, och att det ska ha orsakat jordskredet. Innan jordskredet sade Zhao att bybor hörde kraftiga explosioner, såg svart rök komma ut från en närliggande bergstopp och noterade att det fanns ett u-format hål i sidan av berget. Stora mängder jord och stenar slungades ut från hålet.

– Experter säger att ihållande regn och snö orsakade olyckan. Det är inte sant. Det fanns endast ett tunt lager snö under de två dagarna [innan jordskredet]. Till och med den långa snöstormen som pågick i 50 dagar år 2008 orsakade inget jordskred. Våra farföräldrar och föräldrar kan inte minnas några jordskred här, sade Zhao.

Zhao hävdar att utredarna i Yunnan inte gjorde någon “noggrann utredning” innan man uteslöt en explosion i en kolgruva som orsak till jordskredet.

– Vi tror inte på en sådan hastig slutsats. Zhenxiong County Gaopo Coal Industry har bedrivit drift i flera kolgruvor i Gaopo, och de är är ödelagda och tomma. De har också misslyckats med att komma med en rimlig förklaring till explosionen, sade Zhao.

Ytterligare en Gaopo-bybo, som kallar sig Zhao Min, säger att han också hörde en stor explosion innan olyckan.

– Kanske ägde en gasexplosion rum under jorden. Vad kunde annars pressa ut så mycket stenar och andra lösa föremål?

Kina har under de senaste åren blivit alltmer beroende av kolkraft som energikälla för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten, och är världens största kolkonsument. Men den ökade kolanvändningen har orsakat stora problem som miljöförstöring och kolgruveolyckor är vanliga.

2011 dödades omkring 2000 kolgruvearbetare i olyckor som vanligtvis orsakades av explosioner.

Utredaren Jiang Xingwu berättade för Jinghua Times att hans team i själva verket inte gick in i gruvan under utredningen, utan skrev rapporten ändå.

Bybornas anklagelse stärks av en gruvarbetare som kallar sig Wang Xiang som ska ha arbetat i gruvor nära Gaopo i fem år. Han känner till ”varenda detalj om gruvarbete där”, och han säger att han är ”absolut säker” på att ”jordskredet skedde vid en tom gruva”, enligt en intervju i Beijing News. ”Förut fanns det kol där, men den är tömd nu”, ska han ha sagt.

På kinesiska bloggar fördömdes vad många anser är en mörkläggning av jordskredsolyckan.

På mikrobloggen Sina Weibo sade “Wang Wanshou” som bor i den närliggande staden Zhaotong att det är uppenbart att ”det inte är en [naturlig] olycka”.

”Lösa föremål gled ner från bergets topp… vi vill att sanningen kommer fram, för de dödas skull.”

Bloggaren “Tian Yingjun” manade lokala myndigheter att avslöja orsaken bakom jordskredet.

“Snälla, begrav inte sanningen med de döda! Lik kan kremeras, men sanningen kan inte begravas”, vädjade Tian.

Översatt från engelska.