Mur revs i Nicosia på Cypern
Grekcypriotiska soldater tittar på när en bulldozer river ner muren på Ledragatan, i världens sista delade huvudstad, Nicosia, den 8 mars 2007. Denna överraskande handling påbörjades i skydd av mörkret på natten. Handlingen har välkomnats av turkcyprioterna och av FN, vars trupper har patrullerat buffertzonen i årtionden. Cypern har varit delad sedan 1974. (Foto: AFP/ Alex Mita)


I nattens mörker rev grekcyprioterna en symbol för delningen av ön, cementblocken på den centrala affärsgatan i huvudstaden Nicosia, och uppmanade den andra sidan att dra bort soldater från sin del av staden.

Det handlar om Ledragatan, den ofta fotograferade symbolen för Cyperns delning sedan 1974 i en grekisk och turkisk del.

Utom betongblocken har anhopningar av taggtråd och skynken förstört sikten längs Ledragatan. Nu i fredagsgryningen kunde man för första gången på decennier se de tomma husen i 50 meter av ingenmansland. Men arbetarna som rev betongen satte snabbt upp ett nytt hinder, skivor av aluminium, och beväpnade vakter fanns på plats.

Turkiska soldater

De grekcypriotiska myndigheterna meddelade att genomgången inte får användas av civila förrän Turkiet drar bort soldater från den andra sidan.

-Vi har förstört vägspärren på vår sida, sade president Tassos Papadopoulos till journalister vid EU-mötet i Bryssel:

-Så nu får vi se om de turkiska soldaterna dras bort så att övergången kan öppnas. För om de turkiska soldaterna är kvar kan passagen inte öppnas, sade presidenten.

Det stod inte omedelbart klart för iakttagare varför detta skedde nu. Men utom att presidenten hade en fin plattform för uttalanden vid EU-toppmötet, har både grekcyprioter och turkcyprioter ställts under hårt tryck från FN och EU på senare tid för att fortsätta en process mot enande.

Jämför med Berlin

Glada Nicosiabor hälsade händelsen med stor entusiasm. En man jämförde den med rivningen av Berlinmuren 1989. Många plockade på sig ett stycke cement eller rostad metall som minne av muren över Ledragatan.

En talesman för presidenten i den turkcypriotiska republiken, Mehmet Ali Talat, välkomnade rivningen:

-Detta är en händelse med stark symbolisk laddning. Dynamiken kommer göra att övergången öppnas, sade Tasit Pertev.


Det grekcypriotiska nationalgardets soldater skyldrar gevär när den grekiska (H) och cypriotiska nationalflaggan hissas på Ledragatan, den 9 mars 2007. På vänster sida syns den vita tillfälligga väggen, som sattes upp i väntan på att de turkiska soldaterna dras bort från området. (Foto: AFP/ Alex Mita)

Det grekcypriotiska nationalgardets soldater skyldrar gevär när den grekiska (H) och cypriotiska nationalflaggan hissas på Ledragatan, den 9 mars 2007. På vänster sida syns den vita tillfälligga väggen, som sattes upp i väntan på att de turkiska soldaterna dras bort från området. (Foto: AFP/ Alex Mita)


Kjell Tangen, en 69-årig turist från Norge, plockar upp en kvarliggande bit av muren på Ledragatan i Nicosia den 9 mars. (Foto: AFP/ Alex Mita)

Kjell Tangen, en 69-årig turist från Norge, plockar upp en kvarliggande bit av muren på Ledragatan i Nicosia den 9 mars. (Foto: AFP/ Alex Mita)