Munken Yi Xing, Tangdynastins astronom, matematiker och ingenjör


Munken Yi Xing föddes år 683 och fick namnet Zhang Sui. Hans far hade arbetat som domare ett par perioder och dog ung. Lämnad faderlös och utan pengar levde Zhang Sui i fattigdom. Alltsedan barndomen var han angelägen om att suga i sig kunskap. Framför allt var han intresserad av kalenderberäkning och av de fem elementen, liksom av astronomi och att göra kalendrar.

När Zhang Sui var 20 år tog han sig till Chang’an (huvudstad i Tangdynastin), i hopp om att finna en mästare som kunde hjälpa honom vidare i studierna. Där fann han en taoistisk präst vid namn Yin Chong som var en lärd vetenskapsman.

Zhang Sui gjorde täta besök hos Yin Chong och lånade böcker av honom. En dag lånade Zhang Sui boken Tai Xuan Jing, som är skriven av den konfucianske författaren Yang Xiong från Östra Handynastin (25-220). Den var en komplicerad och svårfattlig bok om filosofi, natur och vetenskap. Några dagar senare återlämnade Zhang Sui boken till Yin Chong. Yin Chong trodde att Zhang Sui lämnade tillbaka boken snabbt eftersom den var för svårt att förstå och tråkig.

Men när Zhang Sui visade honom anteckningar som han hade skrivit ned för att diskutera med honom, blev Yin Chong förvånad. Yin Chong hade studerat boken i flera år utan att få en grundlig förståelse av den. Till hans förvåning hade Zhang Sui fullständigt förstått boken. Sedan dess har Zhang Sui hyllats som en duktig forskare.

Zhang Sui blir munken Yi Xing

Wu Zetian var den enda kvinna som har burit kejsartiteln i Kinas historia. När hon besteg tronen fick hennes brorson en viktig post.

Han strävade efter ära och berömmelse och ville bli vän med berömda och lärde forskare för att höja sin sociala ställning. Han förklarade att han skulle bli vän med Zhang Sui

Som en person med integritet var Zhang Sui ovillig att umgås med en sådan eländig person och vägrade ta emot honom under förevändningen att han var sjuk. Men kejsarinnans brorson försökte med alla medel närma sig honom. Då det inte gick att bli av med störningen tänkte han ta sin tillflykt till ett tempel som buddistisk munk.

År 705 lämnade han Cang’an och blev munk. Han bar namnet Yi Xing i Chongyang-templet i Songbergen i Henanprovinsen. Han blev lärjunge till mästare Pu Ji i religiös kultivering. Zhang Suis ursprungliga namn gick gradvis förlorat och han kom att bli känd som munken Yi Xing.

Som munk ägnade Yi Xing sitt liv åt att studera buddhistiska skrifter, astronomi och matematik. Han tillbringade också tid med att resa.

År 717 rekommenderade Yi Xings anhöriga hans tjänster till kejsar Xuanzong. När han fick höra om Yi Xings expertis inom astronomi och matematik ville kejsaren Xuanzong genast träffa honom. Strax efteråt ordnade kejsaren ett arbete på Huayan-templet åt honom, att tillsammans med munkar från Indien översätta flera buddhistiska skrifter och undervisa i buddhistisk tantrism. Kejsaren Xuanzong kallade ofta på honom för att samråda om stabiliteten i landet och fostran av sitt folk. Yi Xings djupa kunskaper och gjorde att kejsaren hade ett betydande förtroende för honom.

Munken Yi Xing skapar Da Yan-kalendern

I det gamla Kina var jordbruket nära förbundet med kalenderobservationer och säsongsmässiga förändringar. Som ett resultat lade alla dynastiers kejsare tonvikt på astronomi.

År 721 blev Yi Xing hovastronom för arbete med astronomiska observationer och kalenderreform. Eftersom de astronomiska mätinstrument som fanns på slottet var för slitna för att användas, började Yi Xing designa nya instrument.

Först konstruerade han en modell av Tangs himmelska sfär och bad kejsaren att få den gjuten i järn och brons.

År 724 blev himmelssfären framgångsrikt tillverkad och 150 stjärnor placerades in på sin plats. Året efter fortsatte Yi Xing att skapa en i detalj genomarbetad vattendriven himmelssfär, vilken avspeglade de regelbundna rörelserna hos solen, månen och de fem största planeterna.

Dessutom hade den en automatisk timräknare som drevs av vatten. Klockan slog på en trumma varje Shi-chen (två timmar) och slog varje Shi-chens kvart. Hans uppfinning blev erkänd som det första astronomiska uret i Kina.

År 724 ledde Yi Xing ett stort projekt för att korrigera kalendern och för att få en korrekt mätning av meridianens längd. Kejserliga astronomassistenter sändes iväg för att välja mätställena, totalt 13 stycken, från slätterna i norra Kina.

Till exempel, vid en skuggig mätplattform i Yangcheng restes en två och en halv meter hög gnomon (visare) i sten för att ersätta plattformen, för att på plats kunna göra mätningar. När alla mätningar var fullständiga, kunde Yi Xing korrekt beräkna längden på meridianen.

Skapandet av astronomiska instrument och de observationer som gjorts på plats följdes av en kalenderrevidering år 724. Han använde funktioner från tidigare versioner som referens för att skapa en mer exakt kalender. Efter fyra års hårt arbete publicerades den reviderade kalender med namnet Da Yan-kalendern, vilken bestod av 52 välorganiserade och logiska volymer.

År 728 var Da Yan-kalendern klar och den mottogs med varmt entusiasm som den mest korrekta kalendern.

Den nya kalendern spreds till både Japan och Indien. År 763 utfärdade Japans kejsare Junnin en order, den japanska kalender skulle avskaffas och istället skulle Kinas Da Yan-kalender införas. Da Yan-kalendern användes i nästan 900 år från det att den offentliggjordes 727 fram till slutet av Mingdynastin, när den gregorianska kalendern från väst infördes i Kina.

Yi Xing gjorde tre genombrott inom astronomin. Han var den förste att framgångsrikt mäta meridianens längd. Han var den förste som sade att avståndet mellan månen och solen var kortare än den mellan jorden och solen. Och han var den förste att upptäcka stjärnornas rörelse.

Genom observationer upptäckte han den regelbundna rörelsen hos solen och drog slutsatsen att de andra stjärnorna också rörde sig. Edmund Halley (1656-1742) lade också fram en liknande teori år 1718, men det var över tusen år senare. År 1982 delade det internationella samfundet in månen i flera regioner, varav en nu heter ”Yi Xing.”

Munken Yi Xing lämnar jordelivet

År 727 utsågs en man vid namn Pei Kuan till Henans guvernör. Hängiven sin religiösa tro på buddismen behandlade han Munken Pu Ji som sin mästare och besökte honom dagligen En dag kom Pei Kuan till Monk Pu Ji och märkte att Pu Ji väntade på en viktig gäst. En stund senare knackade en juniormunk på dörren och sade:

– Munken Yi Xing kom precis.

Yi Xing gick in i ett hus till sin mästare för att betyga sin vördnad. Sedan hade Yi Xing ett mycket hemligt samtal med Pu Ji genom att viska till honom.

Pu Ji svarade alltid mästaren med att säga: ”Ja. Ja”. När de var klara gick Yi Xing ut, i riktning mot ett hus i söder. Väl inne i huset låste han dörren. Då sade Pu Ji till sina lärjungar:

– Slå på klockan! Munken Yi Xing har gått bort!

Pei Kuan och munkarna rusade till huset där munken Yi Xing var och tittade in. Yi Xing satt i meditationsställning med slutna ögon. När de testade hans andetag fann de att Yi Xing verkligen hade gått bort. Liksom många fulländade munkar i Kinas historia, visste Yi Xing sålunda att han framgångsrikt hade avslutat sin buddhistiska kultivering och hade gjort arrangemang för sitt avslut på jordelivet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41977/