”Mumifierade” tallar upptäckta i Norge
Forskaren Helene Løvstrand Svarva samlar in trädprover i Sogndal, Norge, för att fastställa under vilken tid träden levde. (Terje Thun/NTNU)


Vid en expedition nyligen för att samla in prover från döda träd fann norska forskare ”mumifierade” tallar som varit döda i minst 500 år, men som ännu inte förmultnat.

– Vi blev förbluffade över att hitta färskt virke i träd som började växa i slutet av 1200-talet och dog för nästan 500 år sedan, vilket är mycket äldre än vi förväntade oss. På något sätt har de undgått förmultning i flera århundraden i detta fuktiga klimat, säger Terje Thun i ett pressmeddelande.

– Detta är något alldeles extra – jag skulle kunna gå så långt som att säga att det är en sensation.

Thun är docent på naturhistoriska och arkeologiska museet vid Norges vetenskapliga och tekniska universitet  (NTNU). Han har genomfört studien tillsammans med sin kollega Helene Løvstrand Svarva.

Sogndal, där träden upptäcktes, är beläget på Norges sydvästra kust. Den genomsnittliga årliga regnmängden på platsen är 1,5 meter och det fuktiga klimatet borde påskynda förruttningen av organisk materia. Så har dock inte skett för de här träden.

Thun säger att ett barrträd producerar mycket kåda när det dör och utsöndringen av kolväte hindrar mikroorganismer från att bryta ned trädet.

– Att förhindra den naturliga nedbrytningen av träden under århundraden är emellertid en bedrift, säger Thun, en av de ledande experterna på dendrokronologi (datering av träd utifrån analys av årsringarnas mönster) i Norge.

I det forntida Egypten spelade kåda en viktig roll vid mumifieringen av faraoner. Dess konserverande egenskaper har varit välkända i årtusenden, men trädens ”självmumifiering” i så vått klimat under århundraden var något nytt för forskarna på NTNU.

– Många av stammarna vi daterade visade sig ha såtts på tidigt 1200-tal och hade levt i mer än 100 år vid tiden för Digerdöden omkring 1350, säger Thun.

– Det innebär att det döda trädet har ”överlevt” i naturen i mer än 800 år utan att brytas ned.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24280/