Moralkänslan förändras med hjärnan när barn åldras
Forskarna visade videoklipp som illustrerade avsiktlig och oavsiktlig skadegörelse, och upptäckte att alla deltagarna, oavsett ålder, lade mer uppmärksamhet på de människor eller föremål som skadades än på förövarna. (Jean Decety/University of Chicago)


Banbrytande forskning om hur hjärnan utvecklas beträffande moralsituationer har visat att både hjärnan och responsen förändras med åldern.

Jean Decety och två andra neuroforskare vid University of Chicago har upptäckt att den olika responsen motsvarar utvecklingsskeden när barn lär sig argumentera och förstå hur andra personers mentala tillstånd påverkas av deras handlingar.

Korta filmklipp visades för 126 människor, mellan 4 och 37 år, medan de skannades med funktionell magnetresonanstomografi. Forskarna dokumenterade också deltagarnas pupillrespons medan de tittade på klippen.

Totalt visades 96 klipp, som illustrerade hur människor eller föremål skadades, avsiktligt eller oavsiktligt. För samtliga i studien, oavsett ålder, gällde att ögonrörelserna visade att de fokuserade på människorna eller föremålen som skadades, mer än på dem som utförde handlingarna.

Decety sade i ett pressmeddelande från universitetet att ”pupillresponsen var betydligt större för avsiktliga handlingar än för oavsiktliga handlingar, och denna skillnad var konstant över åldrarna, och korrelerade med aktiviteten i amygdala och anterior cingulate cortex.”

De negativa känslor som upplevs i moralsituationer orsakar obehag som föregår moraliska bedömningar, och denna respons är starkare hos små barn, sade Decety.

– Små barn har en
tendens att betrakta alla förövare som onda, oavsett avsikt och mål (människor och föremål), men med stigande ålder på deltagarna upplevde de förövarna som klart mindre elaka när de utförde en oavsiktlig handling, och än mer när målet var ett föremål, sade Decety.

De vuxna tenderade att ta hänsyn till om handlingen var oavsiktlig när de rekommenderade straff. Denna vuxna förmåga att göra moralbedömningar associerades med en mer utvecklad prefontal cortex och starkare koppling med amygdala än hos barn.

– Dessutom avtog graden av empatisk sorg för offret, vilket var starkast hos små barn, med åldern, och korrelerade med aktiviteten i insula och subgenuala prefontala cortex, sade Decety.

Resultaten tyder på att moralen avgörs av en komplex integration av de olika områden i hjärnan som har att göra med känslor och kognition, och denna interaktion förändras genom utvecklingen från barn till vuxen.

Studien kallas ”The Contribution of Emotion and Cognition to Moral Sensitivity: A Neurodevelopmental Study”, och publicerades i Cerebral Cortex 26 maj.

Översatt från engelska