Mohamed Mursi svor presidenteden i Egypten
Egyptens president Mohamed Mursi håller tal vid Kairos universitet efter att han svurit presidenteden den 30 juni 2012. Han blir landets första fritt valda ledare och dess första president sedan Hosni Mubarak störtandes förra året. (Foto: Ahmad Abdul Fatah/AFP/Gettyimages)


Mohammed Mursi är Egyptens första fritt valda president efter revolutionen för nästan ett och ett halvt år sedan.

Det muslimska brödraskapets företrädare lovade en ny framtid för landet vid en symbolisk ämbetsed på lördagskvällen.

”Vi strävar efter en bättre morgondag, ett nytt Egypten och en andra republik”, sade Mursi i ett TV-sänt tal till landets högsta författningsdomstol.

”Idag lade det egyptiska folket grunden för ett nytt liv: absolut frihet, en riktig demokrati och stabilitet”.

Mursi, den arabiska världens första fritt valda islamistiska president, tillhör Muslimska brödraskapet, som allmänt betraktas som en fundamentalistisk organisation. Brödraskapet har också varit undertryckt nästan sedan det grundades för 84 år sedan.

Mursi är dock en president utan ett lagstiftande organ. En dag före den sista röstningsomgången i presidentvalet, upplöste Egyptens högsta domstol parlamentet på grund av oegentligheter i valet.

Militären överförde sedan lagstiftningsbefogenheterna till sig själv och utfärdade ytterligare förordningar som ger den ett effektivt veto över alla nya konstitutioner.

I ett separat tal inför tusentals åhörare på Kairo-universitetet senare på lördagskvällen var Mursi noga med att berömma militärens roll för att säkerställa en fredlig maktövergång.

”De väpnade styrkorna är nationens sköld och svärd. Jag lovar inför Gud att jag ska skydda denna institution, soldater och befälhavare. Höja dess prestige och stödja den med alla de befogenheter jag har så den kan bli starkare”, sade han

Dock antydde han att institutionen bör återgå till att ge lagstiftande befogenheter till ett folkvalt parlament.

”Högsta rådet för de väpnade styrkorna har uppfyllt sitt löfte om att inte vara ett substitut för den folkliga viljan och de valda institutionerna kommer nu att återgå till att utföra sina uppgifter när den storslagna egyptiska armén återvänder till sitt uppdrag att försvara landets gränser och säkerhet, sade han.

Översatt från engelska.