Mobiltelefoner skadar spermier
Ny forskning visar att män som förvarar sin mobiltelefon i fickan riskerar att skada fertiliteten, både spermiernas rörlighet och livskraft påverkas negativt. (Foto: Greg Baker/AFP/Getty Images)


Män som förvarar sin mobiltelefon i fickan riskerar att skada fertiliteten. Både spermiernas rörlighet och livskraft påverkas negativt, visar en brittisk studie som publicerats i tidskriften Environment International.

Debatten kring strålningens effekt på människors hälsa är het just nu och forskare världen över undersöker den elektromagnetiska strålningens påverkan. Tidigare studier har visat på att strålning kan vara en bidragande orsak till ofrivillig barnlöshet.

Vid universitetet i Exeter har läkaren Fiona Mathews tillsamman med sina forskarkollegor undersökt vilken betydelse mobiltelefonstrålning har på spermiernas kvalitet.

Forskningen baserades på tio studier, som omfattade 1492 prover. Deltagarna i studierna var från fertilitetskliniker och forskningscentra. Forskarna undersökte koncentrationen av spermier i sädesvätskan, spermiernas rörlighet samt spermiernas livsduglighet.

Resultatet visade att i den jämförande kontrollgruppen (män som inte exponerats för mobiltelefonstrålning) hade 50-85% av spermier normal rörlighet. Bland deltagarna som exponerades för mobiltelefonstrålning sjönk spermiernas rörlighet med i genomsnitt 8 procent och spermiernas livsduglighet med ungefär 9 procent. Beträffande mängden av spermier var effekten mindre tydlig.

”Med tanke på den enormt stora användningen av mobiltelefoner runt om i världen, måste den potentiella betydelsen av denna miljöexponering klarläggas", säger Matthew i ett pressmeddelande och varnar särskit de män som ligger i farozonen för infertilitet.

"Den här studien visar starkt på att exponering för radiofrekvent elektromagnetisk strålning från mobiler i byxfickorna, har en negativ påverkan på spermiekvaliteten.

Hon säger också att mer forskning behövs för att fastställa de fullständiga  kliniska konsekvenserna för befolkningen i allmänhet.