Mobiltelefoner används omdömeslöst
En fotgängare talar i mobiltelefon när han promenerar på gatan i San Francisco, Kalifornien. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)


Mikroprocessorföretaget Intel har genomfört en undersökning där man fann att 91 procent av alla tllfrågade amerikanska vuxna sade sig ha sett folk ”missbruka” mobiltelefoner. Detta inkluderade sändning av textmeddelanden under körning, skickande av mejl när man promenerar eller att man talar högt i mobiltelefonen på offentliga platser.

Undersökningen visar också att 75 procent tycker att ”mobiltelefonbeteendet” har blivit sämre sedan 2009. Och med tillkomsten av innovationer och smartphones finns det ett behov av ökad medvetenhet om hur man använder mobiltelefon.

– Utgångspunkten för etikett och hur vi umgås med varandra är inte ett nytt koncept. När vi interagerar med en annan person, direkt eller genom användning av mobil teknologi, är etikett en faktor i beteendet, säger författaren och etikettexperten Anna Post från  Emily Post Institute.

I undersökningen sade majoriteten av de tillfrågade, 92 procent, att de önskar att folk skulle använda sina mobiltelefoner på ett passande sätt på offentliga platser.

Det mest irriterande som människorna påpekade i undersökningen var användning av mobiltelefon under körning (73 procent), att tala högt på allmän plats (65 procent) och användning av mobiltelefonen medan man går på gatan (28 procent).

– Vi kan alla bli mer medvetna om hur vi använder vår mobila teknologi och hur vår användning kan påverka andra omkring oss – hemma, på kontoret och när vi befinner oss på  offentliga platser, tillägger Anna Post.

Undersökningen genomfördes online mellan den 10 december 2010 och den 5 januari, 2011 med ett nationellt representativt urval av vuxna. I undersökningen finns det en felmarginal på 2,2 procentenheter, säger Intel.

– Ny digital teknologi blir en stöttepelare i konsumenternas liv men vi har ännu inte löst problemet för oss själva, våra familjer, grupper och samhällen om hur man på rätt sätt förväntas bete sig, säger Genevieve Bell, chef för interaktions- och erfarenhetsforskning vid Intel Labs.

Översatt från engelska