Mobilen ökar risken för hjärntumör
Enligt forskare bakom en ny svensk studie kan användningen av trådlösa telefoner och mobiltelefoner öka risken för hjärntumörer. (Foto: Peter Parks/AFP)


Cancerläkaren Lennart Hardell har tillsammans med sin forskargrupp kommit fram till nya resultat som styrker sambandet mellan mobilanvändning och ökad risk för hjärntumör. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.

Forskargruppen har under ledning av Lennart Hardell, överläkare i onkologi vid Örebro universitet, i flera år bedrivit forskning kring mobiltelefonens påverkan på hjärnan.

Deras forskningsresultat har bidragit till att mobilstrålning sedan 2011 klassats som möjligen cancerframkallande av IARC, WHO:s och FN:s cancerforskningsinstitut.

Örebroforskarnas nya studie visar att användningen av mobiltelefon eller trådlös telefon under mer än 25 år, trefaldigar risken för att utveckla malign hjärntumör.

Risken ökar med antalet timmar som man talar i mobiltelefon eller trådlös telefon. Efter 2 376 timmar ökar risken så mycket som 2,5 till 7,7 gånger.

Vid Strålskyddsstiftelsen är man inte överraskad av resultaten utan anser att den bekräftar vad tidigare forskning visat, att mobilanvändning ökar risken för aggressiv hjärntumör.

– Det är mycket bråttom att informera allmänheten om riskerna och särskilt föräldrar och barn eftersom barn är mycket känsligare än vuxna och löper betydligt högre risker. Det är dessutom viktigt att alla som redan fhar ått hjärntumör eller cancer får information om att fortsatt användning av trådlös teknik och mobiltelefoner försämrar överlevnaden, säger Mona Nilsson till Epoch Times.

Mona Nilsson som är författare och journalist har i många år granskat mikrovågsstrålningens hälsorisker. Hon är också initiativtagare till en stiftelse som sprider information om riskerna med hälsomagnetisk strålning för människor och miljö.

I en resolution i Europarådet avråder man skolor från användningen av trådlösa datornätverk på grund av hälsorisker för barnen.

I Ryssland har myndigheten Sanitary Rules of Ministry of Health utfärdat rekommendationen att personer under 18 år inte bör använda mobiltelefoner.

I Belgien gick regeringen ut med rekommendationer 2011, ett par månader efter att IARC bedömt strålningen från mobiltelefoner som möjligen cancerframkallande. Där tillråds man undvika långa och onödiga mobiltelefonsamtal. Barn kan sända sms och bör endast använda mobiltelefonen om det är absolut nödvändigt och då använda högtalarfunktionen.

Den finska Strålsäkerhetscentralen STUK, rekommenderade 2009 att barnen skulle använda sms i stället för att tala i mobiltelefonen.

”I barnens fall har vi orsak att vara särskilt försiktiga, eftersom det inte ännu finns tillräckligt med forskningskunskap om barns mobiltelefonbruk. Tyvärr är det inte heller lätt att få den kunskapen i framtiden, eftersom det av etiska skäl alltid krävs vägande motiv för att använda barn som forskningsobjekt”, säger STUK:s forskningschef Sisko Salomaa på myndighetens hemsida.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten avråder inte barn och ungdomar från att använda mobiltelefoner men skriver på sin hemsida att man förespråkar ”viss försiktighet vid användning av mobiltelefon” och rekommenderar att man följer de allmänna råden.

”Myndigheten anser också att eftersom barn och ungdomar kommer att använda mobilen under längre tid än dagens vuxna är råden särskilt viktiga för dem.”, skriver man på sin hemsida.

Epoch Times har försökt men ännu inte lyckats få tala med en ansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten angående de nya rönen och om de eventuellt kan leda till att man ser över rekommendationerna av användningen av mobiltelefoner och elektroniska läsplattor för barn.