Mobilanvändning ökar risken för tumör i örat
Forskning visar att användningen av mobiltelefoner och trådlösa telefoner ökar risken för tumörer. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)


Resultatet från en ny svensk studie visar att användning av mobiltelefon eller trådlös telefon ökar risken för tumör på hörselnerven, rapporterar Strålskyddsstiftelsen.

Till grund för studien har forskare vid Örebro och Umeå universitet granskat uppgifter från 316 svenskar som drabbats av hörselnervstumör.

I studien har man kartlagt deras användning av mobiltelefoner eller trådlösa telefoner under åren 2007-2009 och 1997 och 2003.

Resultatet visar att risken för tumör i örat ökade ju längre tid som gått sedan de började använda telefonen.

En person som använder en mobiltelefon eller trådlös telefon tio minuter om dagen under tio år löper en fördubblad risk för att utveckla hörselnervstumör. För de som började använda tekniken för mer än 20 år sedan ökar risken med över 300 procent.

Forskarna bakom studien, Lennart Hardell, Michael Carlberg, Fredrik Söderqvist och Kjell Hansson Mild, är det första forskarlag i världen som har undersökt tumörriskerna med långtidsanvändning (20 år) av trådlösa telefoner. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.

Enligt Strålskyddsstiftelsen bekräftar den aktuella studien tidigare forskningsresultat som också visat att mobilanvändning ökar risken för tumörer. Redan för två år sedan klassade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC mobilstrålning som möjlig cancerframkallande.

Siffror från Danmark har visat att antalet fall av hjärntumörer bland män har ökat med 30 procent mellan 2001 och 2011 och med 25 procent bland kvinnor.

Strålskyddsstiftelsen är oroade över den ökande användningen av mobiler och trådlösa telefoner i Sverige.

– Vad som är synnerligen allvarligt är att vi tillåter att barn utsätter sig för dessa risker med vetskapen om att de är mycket känsligare för cancerogena faktorer. Svenska folket har inte fått kännedom om att forskningen så tydligt visat dessa överrisker för användning av såväl mobiltelefon som trådlös telefon, säger Tore Fahlström från Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.