Mjölkskandalens offer: Rättsprocesser förhalas
Ett barn i Chengdu behandlas för njursten. (Getty Images)


Familjer till offer för den kinesiska mjölkskandalen har nyligen lämnat in fyra stämningsansökningar mot det ansvariga företaget Sanlu i Shijiazhuang, Hebeiprovinsen. Samtliga stämningsansökningar har fördröjts, underkänts eller helt ignorerats av domstolarna.

Släktingar till flera av offren menar att deras fall fördröjts på flera nivåer efter att ett internt PM gått ut från den kinesiska kommunistregimens högsta nivåer. Detta PM ska enligt uppgift beordra hela regeringsapparaten och rättsväsendet att hålla sig utanför eventuella rättsprocesser mot Sanlu.

En Epoch Times-reporter kontaktade en distriktsdomstol i Shijiazhuang för att undersöka saken. En anställd förnekade inte att detta PM cirkulerat, utan påpekade att i sådana här känsliga fall måste domstolarna vänta på instruktioner från högre ort innan man agerar.

På frågan om varför de kärande inte fått någon formell dokumentation av att deras stämningsansökningar inte godkänts, svarade en anställd såhär:
– Det är möjligt att man från högre ort tagit beslutet för att bevara social stabilitet. Vi har inget att säga till om i den här frågan.
Samme anställde vägrade att svara på vilken denna ”högre ort” skulle vara.

Yi Yongsheng är far till sex månader gamla Yi Kaixuan, som blev ett av de första offren för den melaminförgiftade mjölken. Babyn avled den 1 maj. Yi lämnade in en stämningsansökan mot Sanlu till en domstol i staden Lanzhou i Gansuprovinsen den 13 oktober och söker över en miljon yuan som kompensation.

Enligt Yis advokat Dong Jumming har ansökan ännu inte tagits emot av rätten. De har blivit tillsagda att vänta på ”formella instruktioner”.

En annan kärande är Tian Xiaowei, en lantbrukare från Shaanxiprovinsen. Han lämnade in en stämningsansökan för 730 000 yuan mot Sanlu till sin länsrätt den 9 oktober för hans ettåriga sons död.

Enligt Tians advokat Liu Zhongbo har inte kärandena fått några meddelanden från domstolen på över tre veckor. Liu påpekade att det verkar som om rätten fortfarande väntar på instruktioner från  rättsinstansen över dem.

– Rätten har inte tagit emot fallet. Vare sig de tänker ge oss kompensation eller ej borde de åtminstone ge oss en förklaring, sade en bedrövad Tian.

Liu påpekade att rätten enligt lag måste ge ett muntligt eller skriftligt utlåtande om huruvida stämningsansökan uppfyller kraven och antas. Om den inte antas ska den underkännas inom sju dagar från det att den lämnats in, och den kärande kan då överklaga till högre instans.

– Mer än en sjudagarsperiod har redan gått. Rättens agerande är uppenbart inte i linje med lagligt förfarande. Den här domstolen har påverkats, den är inte oberoende, sade Liu.

Efter vad Liu vet har ingen stämningsansökan mot Sanlu formellt accepterats av någon domstol i Kina.
– Vi känner oss svaga ibland. Fler människor måste uppmärksamma detta så vi kan göra framsteg i fallet, sade han.

Om man inte fått några officiella dokument från domstolen kan man inte heller överklaga till högre instans.

– Bara en domstol under kommunistiskt styre kan agera såhär, anmärkte Tian Xiaowei.

Flera käranden uppger att de tänker fortsätta att söka upprättelse, men på andra sätt.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/china/sanlu-melamine-china-lawsuits-6672.html