Mjölkdelegationen tillåter GMO-foder
Glada svenska kor på betessläpp i Womtorp 2012. (Foto: Bengt Bäverman / Wiki)


LRF har gjort en utredning om medlemsföretagens gemensamma policy beträffande GMO-fritt foder. Mjölkdelegationen beslutade lämna policyn av konkurrensrättsliga skäl, enligt ett pressmeddelande.

Hittills har de svenska producenterna av mjölk, ägg, kyckling och nötkött bestämt att svenska djur ska äta GMO-fritt foder, trots att det är dyrare. Kostnaden för fodret, den GMO-fria sojan, ökade under våren 2013 med 58 procent och på fem år har den fyrdubblats.

Sverige importerar många av de ovan uppräknade produkterna från till exempel Danmark. De är billigare än de svenska då danska producenter får använda GMO-foder, och därmed sätts konkurrensen ur spel.

”Det står givetvis varje medlemsföretag fritt att själva införa en egen policy för GMO-fritt foder”, sade Gunnar Pleijert i pressmeddelandet från LRF.

LRF Mjölk skriver att deras policys har sin utgångspunkt i en försiktighetsprincip mot människors hälsa, djuren och miljön.

Nu blir beslutet en chans för små mejerier att nischa sig mot de prisokänsliga konsumenterna och producera produkter som inte använder GMO.

Det norrländska mejeriföretaget Norrmejerier var snabbt ut med att de sedan länge är certifierade och deras mjölkbönder är inte tillåtna att använda GMO-foder eller utsäde.

”Vår norrländska mjölkproduktion fortsätter att vara GMO-fri, precis som tidigare, det kan våra konsumenter känna sig trygga med”, sade Henrik Wahlberg, styrelseordförande på Norrmejerier enligt Jordbruksaktuellt.