Mitt uttalande om utträde ur det kommunistiska ungdomsförbundet
Stödaktion i Sydney för rörelsen att gå ur det kinesiska kommunistpartiet. Fler än 30 miljoner människor har hittills trätt ur det eller dess sidoorganisationer. (Foto: Richard Sun/The Epoch Times)


När jag ännu var barn och gick i skolan kunde jag inte riktigt acceptera de kommunistiska teorierna som lärdes ut under politiklektionerna. När läraren ställde frågor till mig vägrade jag svara. När han pressade mig hårt för att få svar, brukade jag säga inför alla i klassen: ”det är dumt och skrattretande”. Alla brast i skratt och läraren visste att jag hade rätt och sade bara till mig att sätta mig.

Jag gjorde det inte direkt för att genera läraren, men jag kände verkligen obehag över den typen av meningslösa lektioner. Till slut gick jag ändå med i det kommunistiska ungdomsförbundet på grund av min brist på förståelse för organisationen.

Efter att ha börjat arbeta
fick jag tillfälle för ytterligare utbildning, men oundvikligen fanns där också obligatoriska politiska utbildningslektioner. Varje gång jag plockade upp en bok av den typen, somnade jag. Eftersom jag verkligen inte kunde tolerera dessa politiska lektioner, vilka inte hade något att göra med mitt yrke, var jag tvungen att ge upp mina planer på utbildning.

I november berättade en vän för mig att kommunistpartiet var som en ond ande som kontrollerar Kina och det ledde till att jag till slut kunde förstå. Det visade sig att jag hade en inneboende motståndskraft mot den här yttre onda kraften. Jag hörde också att kommunistpartiet hade stulit organ från levande Falun Gong-utövare för att tjäna pengar. Jag tror helt och fullt på detta eftersom jag under de senaste åren ofta har hört att människor kan åka till Guangzhou för organtransplantationer. Det gav intrycket av att det var lika lätt att få ett nytt organ som att byta kläder och att det finns organkällor överallt. Förut brukade det ta väldigt lång tid för ett organ att bli tillgängligt och en del människor dog till och med innan organen hittades.

Hur kom det sig att organ plötsligt blev så lättillgängliga? En gång hörde jag av en händelse en vän från Hongkong säga att hans mor kom till Guangzhou för en hjärttransplantation eftersom det var hennes sista utväg, men efter att hon fick höra talas om källan till organen kunde hon som en religiös person inte acceptera denna typ av transplantation ur ett humant perspektiv. Hon beslutade att resa tillbaka till Hongkong utan något nytt hjärta.

Det finns inget ont som kommunistpartiet inte skulle kunna begå. Här uttalar jag formellt mitt utträde ur denna onda organisation. Genom att göra det, väljer jag en ljus, vacker framtid.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-12-26/63247.html