Misslyckades i Hong Kong - nu chef för WHO
Margaret Chan valdes till ny generalsekreterare för WHO efter att hon misslyckats i kampen mot SARS och fågelinfluensan i Hongkong. (Foto: AFP/FABRICE COFFRINI)


År 2003 tvingades Margaret Chan att sluta sitt arbete som chef för hälsovårdsmyndigheten i Hongkong till följd av trycket från allmänheten. Ett år senare fördömdes hon i en resolution av parlamentet i Hongkong eftersom hon hade fördröjt effektiva åtgärder i kampen mot sars-epidemin. Nyligen valdes hon till ny generaldirektör för WHO. I Hongkong talar man om en skandal.

Torsdagen den 9 november valdes Margaret Chan, expert på fågelinfluensan i Hongkong, till ny generaldirektör för WHO. 150 av WHO:s 193 medlemsstater röstade på Chan. Hon efterträder den bortgångne koreanen Lee Jong Wook och börjar sitt nya uppdrag den 4 januari nästa år och beräknas inneha tjänsten till juni 2012.

Kommunistregimen i Peking kommenterade utnämningen i statskontrollerad media med att Chan är en stolthet för folket i Kina och Hongkong. Även västerländska medier uttryckte sig i ganska berömmande ordalag. Bland annat skrev den tyska tidningen Heute den 9 november, ”I kampen mot hotande sjukdomar har Chan redan erfarenhet; 1994 blev hon chef för hälsovårdsmyndigheten i Hongkong, som härjades av fågelinfluensan 1997 och den dödliga lungsjukdomen sars år 2003.” (www.heute-online.ch/news/?i=8094). Men knappast något nämns om vilken slags erfarenhet den förre sjukvårdsministern har av att kämpa mot epidemier.

Andra aspekter har förts fram av oberoende kinesiska medier som rapporterat om irritationen bland invånarna i Hongkong. Qu Peixiu, vars mor dog i sars 2003 sade upprört i Mingbao, en av Hongkongs större tidningar:

”På grund av Chans försummelser och obeslutsamhet dog då omkring 300 människor i sars. Hennes seger är en vanära för WHO. Jag har svårt att se var hon skulle hämta erfarenheten av att hantera internationella hälsofrågor ifrån.” Hon tvekade för länge med att undersöka omfattningen i utbredningen av sars i de värst drabbade områdena i Hongkong och att införa effektiva åtgärder, därför hann fler människor bli infekterade, skrev Mingbao vidare.

Följde Pekings direktiv

Oberoende kinesiska medier påminner också om demonstranters banderoller under 2004 i Hongkong med budskapet: ”Margaret Chan har inget samvete”. Chan följde direktiven från regeringen i Peking och tystade ner omfattningen av sars-spridningen som varande en statshemlighet. Händelserna 2003 ligger till grund för farhågor bland vissa invånare i Hongkong att hennes utnämning kan vara till skada för världen.

Som chef för hälsovårdsmyndigheten i Hongkong och utnämnd av Peking var det viktigare att hålla överenskommelserna med centralregeringen än att effektivt skydda invånarna i Hongkong. Kommunistregimen i Peking hade tystat ner sars-epidemin i Kina och endast tack vare läkaren Jiang Yanyongs modiga agerande och avslöjandet som gjordes av tv-kanalen NTD fick världen veta sanningen.

Det dödliga viruset spred sig ut över Hongkong och hela världen och krävde sammanlagt 800 liv. Chan hoppade av sin tjänst efter kraftig kritik från allmänheten i augusti 2003. Ett år senare godkände parlamentet i Hongkong enhälligt en resolution mot henne, som sade att hon hade agerat för långsamt ärendet och förlorat tid i kampen mot epidemin.

Huang Jiefu, vice-hälsovårdsminister i Kina, är av en annan åsikt: Hon tog ”hänsyn till kollektivets intressen” i kampen mot sars i Hongkong. Med detta argument bekräftade vice-ministern på en internationell hälsokonferens i Macao den 6 november i år, det särskilda bemyndigandet av Chan som kandidat till WHO.

Även efter att det första fallet av fågelinfluensan i världen blev känt 1997, sade Chan till invånarna i Hongkong att de utan tvekan kunde fortsätta äta kyckling. Kort tid därefter bröt fågelinfluensan ut i Hongkong.

Först då sattes åtgärder in; 1,6 miljoner kycklingar, ankor och gäss dödades för att förebygga ytterligare spridning. Hongkongborna kritiserade redan då Chan för att ha vilselett folket.

WHO snärjs i illusioner

Under fågelinfluensakrisen kritiserade WHO upprepade gånger Peking för brist på öppenhet med information. Regimen kritiserades även för dess stora tveksamhet i  anmälandet av nya fall. Julie Hall, epidemiolog på WHO:s Pekingavdelning, kritiserade särskilt att WHO fick korrekt information endast efter att ett dödsfall hade inträffat. Men när människor dog av viruset hade det muterat för länge sedan.

Under ledning av Chan förväntar sig WHO att Peking omedelbart lämnar ut riktig information om uppträdandet av epidemier i framtiden, rapporterar Wall Street Journal. En av de viktigaste uppgifterna för WHO är att kontrollera och, om möjligt, förebygga utbrott av världsomspännande influensaepidemier. WHO förväntar sig att Chan kan arrangera så att Kinas regim publicerar information om virus i tid.

Enligt Julie Halls uttalande 1 november, en kort tid innan Chan valdes, hade Kinas jordbruksministerium inte lämnat ut ett enda prov på fågelinfluensa sedan 2004.

De senaste budskapen från Hongkong och kinesisk media påstår dock att den kinesiska regeringen under tiden har lämnat ut prover på fågelinfluensan till WHO, vilka skulle ha samlats in från Folkrepublikens territorium sedan 2004. WHO:s representanter i Peking bekräftade att 20 prov hade skickats till ett av WHO:s laboratorier i USA.

Denna av WHO önskade förändring skedde så plötsligt att man knappast kan tro det hade något att göra med Margaret Chans inflytande. Snarare framstår det hela som ett väl förberett schackdrag av Kinas kommunistparti för att snärja WHO i illusioner om Chans inflytande.

Peking stödde valet

Peking gjorde ingen hemlighet av det helhjärtade stödet för valet av Chan till WHO-ledare. Kinas president och ordföranden för kommunistpartiet, Hu Jintao, informerade nyligen om Chans kandidatur på Afrika-toppmötet i Peking där 48 afrikanska länder deltog i hopp om att de skulle stödja henne. Tang Jiaxuan i kommunistpartiets ledning bekräftade upprepade gånger att Kinas regering kommer att stå bakom Chan oavsett vad som händer.

Den kinesiska hälsoministern Gao Qian hade flugit till Genève redan 5 november för att möta kolleger från andra länder och vinna röster till Chan.

Margaret Chan avslöjade också helt öppet i juli i år till media i Hongkong att centralregeringen hade lovat sitt fulla stöd. Direkt efter att Peking hade föreslagit henne som kandidat flög Chan till Peking för att diskutera sin valstrategi. Hon sade att hon behövde resa till ett tiotal länder inför valet och att hon behövde stöd från de kinesiska ambassaderna i respektive land. Hon fick en stor summa pengar från dem, vilket var nödvändigt för hennes valkampanj.

Varför stödde Peking så intensivt valet av Margaret Chan? Kan hon, som WHO förväntar sig, glänta på kommunistkinas kulisser – eller kommer hon som år 2003 att söka en överenskommelse med ”sin” regering?

I Genève sade hon till journalister: ”Jag tjänar inte Hongkongs intressen, inte Kinas intressen utan världens intressen.”

Om hon kan upprätthålla tidigare överenskommelser med Peking och ifall hon verkligen vill detta kan ifrågasättas.

I Kina finns det ett ordspråk som säger att ”den som äter andras saker, har endast en mjuk mun; den som tar andras saker, har endast en kort hand”, i Tyskland säger man; ”Vems bröd jag äter, hans sång jag sjunger.” Peking kommer säkerligen att fortsätta föda henne.SARS-offrens anhöriga demonstrerade i juli 2004 mot de mörklägganden som gjorts av ansvariga politiker. På banderollen kan man läsa: ”Margaret Chan har inget samvete, tjänstemännen måste straffas.” SARS-epidemin var en mardröm för Hongkong där omkring 300 personer dog av epidemin. (Foto: Samantha Sin/Getty Images)