Missionärspar dömda till arbetsläger i Gambia


I Gambia dömdes nyligen två kristna missionärer till arbetsläger efter att ha distribuerat ett brev med kritik mot landets regering.

Det brittiska paret, som har en tvåårig adopterad dotter, har 20 dagar på sig att överklaga domen. I hopp om en mildare dom har de bett om ursäkt och erkänt sig skyldiga till uppvigling.

– Alla advokater kommer att säga samma sak, att om ni erkänner er skyldiga till ett brott är det troligare att domstolen behandlar er milt, eftersom ni inte har ödslat domstolens tid och inte har orsakat staten problemet och kostnaden av en fullständig rättegång, sade parets advokat till BBC.

Domaren i ärendet sade emellertid:
– Jag ansåg den anklagade sidans brott vara mycket chockerande och de har inte visat någon respekt för landet, regeringen och republikens president. I det här landet finns det en lag att rätta sig efter, vare sig man är gambian eller icke-gambian.

Vid tidpunkten för gripandet arbetade mannen, en före detta major i den brittiska armén, som pastor för Gambias armé. Hans hustru tog hand om dödligt sjuka personer och besökte kvinnor i deras hem och på sjukhus. Paret har befunnit sig i Gambia i tolv år.

Mannen sattes i isoleringscell i det högbevakade fängelset Mile Two utanför Banjul. Hustrun kvarhölls med dottern på  polisstationen i huvudstaden Banjul.

Gambia är ett av Afrikas minsta länder och är en före detta brittisk koloni. Landet blev självständigt 1965. Sedan Lieutenant Yahya Jammeh utlyste sig själv till president efter en blodlös kupp 1995 har Gambia styrts av samma regim.

De senaste valen har godkänts av utländska observatörer men i en rapport från Amnesty kan man läsa: 
”Advokater är ovilliga att ta sig an människorättsfall av rädsla för repressalier och familjer till offer är rädda för att tala ut. Medierna censurerar mestadels sig själva under hotet av gripanden, böter, hotelser och fysiska attacker mot dem som anklagas för att kritisera regeringen. Allmänhetens protester har upphört.”

Parets tvååriga dotter tas nu om hand av vänner.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9805/