Minskat utsläpp från vägtrafiken
Bilar med lägre bränsleförbrukning har visat sig minska de totala utsläppen. (Foto: Susanne W Lamm, Epoch Times Sverige)


Förra året minskade vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 6 procent jämfört med 2011, meddelar Naturvårdsverket.

Minskningen sägs bero på att de nyare bilarna är bränslesnålare än äldre, att man använder mer biobränsle än förut, och att den totala mängden med trafik på vägarna minskade under 2012.

Vägtrafiken står för en tredjedel av utsläppen i Sverige. Enligt Naturvårdsverket ligger nu vägtrafikens utsläpp på samma nivå som den gjorde 1990.