Minskad pressfrihet i Kenya
Ambassadörerna från USA och Tyskland håller presskonferens. (Foto: Tony Karumba / AFP Photo)


Den 12 december antog Kenyas parlament en lag som stramar åt pressfriheten. Protester genomfördes i landet varvid 55 personer arresterades, många var journalister.

Den som inte håller sig innanför de ramar som Kenyas parlament nu angett kommer att straffas med höga böter och fängelsestraff för sina pressbrott.

– Medias roll i ett demokratiskt samhälle är viktigt. Pressen måste tillåtas att arbeta utan regeringens inblandning.

Det sade Michael Ranneberger, amerikansk ambassadör i Kenya som tillsammans med den tyske ambassadören Walter Lindner höll en presskonferens i den amerikanska ambassadens trädgård.

Kenyas självständighetsdag infaller den 13 december och det firas varje år bland annat med att presidenten håller ett tal till nationen. Det är alltid tyst när presidenten talar.

President Kibaki talade men folket uppskattade inte det han sade av två anledningar. Den ena är orättvisan i att parlamentsledamöterna slipper betala skatt och den andra är att pressens frihet inskränks. Kibaki måste skriva under förändringsförslag gällande pressfriheten för att den ska börja gälla.

Folket höjde sin röst mot Kibaki medan han talade, vilket ledde till att han kortade av talet och gjorde sorti.

Källa: the Standard, Kenya och AFP