Minskad pressfrihet i Hongkong
Hongkongs journalistförbund höll den 10 februari ett forum för pressfrihet i Hongkong. (Foto: Epoch Times)


Den 8 juli publicerade Hongkongs journalistförbund (HKJF) sin årliga rapport om yttrandefrihet. Rapporten slår fast att Hongkongs yttrandefrihet, även om de fortfarande åtnjuter grundläggande yttrandefrihet, har minskat betydligt under de senaste tio åren efter att Hongkong överlämnats till Kina.

Den försämrade yttrandefriheten är tydligast när det gäller att rapportera om frågor som enligt den kinesiska kommunistregimen betraktas som känsliga. Rapporten säger att detta blivit ett stort problem för Hongkongs medier efter att landet återlämnats till Kina.

Mak Yin-Ting, medlem i HKJF och medförfattare till rapporten med namnet ”Pressat utrymme”, sade att deras upptäckter täcker mediakanaler från förra året men också reflekterar över förändringarna de senaste tio åren. Hon sade att det mest oroande fallet under det senaste året var framtiden för Hongkongs allmänna radio.

– Förra året kunde vi se hur regeringen satte större press på Hongkongs radiostation. Som exempel etablerade regeringen en kommitté för att undersöka sändningar och publicerade sedan en rapport som skulle bedöma stationens framtid. Rapporten säger att den nuvarande radiostationen, ”Hong Kong public broadcasting service”, i framtiden inte är passande som mediakanal. Vi anser inte att detta är rimligt.

Mak tror att denna mediakanal endast kan tjäna sitt syfte om den i framtiden drivs oberoende av SAR-regeringen (Speciell administrativ region).

Media undviker känsliga ämnen

Rapporten säger att utrymmet för yttrandefrihet kraftigt har minskat under de senaste tio åren, speciellt när det kommer till ämnen som Peking anser vara känsliga. Intervjuer gjorda av HKJF i januari i år med personer som arbetar på Hongkongs mediastationer,visar att 58% av de tillfrågade anser att mediafriheten de senaste tio åren gradvis har minskat på grund av självcensur och att SAR-regeringen ökar sin kontroll av informationsflödet. 30% erkänner att de själva deltagit i självcensur och 40% säger att deras kollegor deltagit i självcensur.

– Reportrarna nämnde inte vilka de känslig ämnena var, förklarar Mak. Men alla vet klart vad det betyder. Dessa ämnen innefattar Taiwnas självständighet, Tibet och nyheter om Falun Gong.

För att ta Taiwans självständighet som exempel pekar Mak ut den förra utrikesministern Qian Qichen, den tidigare chefen för Hongkong och Macao, samt Wang Fengchao, en av ledarna för förbindelsekontoret till centralregeringen i Hongkong. De har alla sagt att Hongkongs medier inte kan behandlas på samma sätt som andra medier. Angående Falun Gong, eftersom den kinesiska kommunistregimen har en speciell uppfattning om gruppen så sätter det press på de som rapporterar om det. Konsekvenserna blir att allt färre nyheter om Falun Gong publiceras. Mak lägger vikt vid att HKJF motsätter sig att högre tjänstemän kontrollerar media. Hon anser att alla relevanta nyheter ska rapporteras, så länge de presenteras på ett objektivt och ärligt sätt.

Hongkong-regeringen har blivit mindre öppen

Förutom den självcensur som används av Hongkongs medier noterar Mak att ytterligare en anledning till att pressfriheten minskar är att SAR-regeringen har blivit mindre villig att lämna ut information.

– Undersökningen av HKJF säger att över 30% av journalisterna tycker att den nuvarande SAR-regeringen är mindre öppen än innan överlämnandet (av Hongkong till Kina). Över 50% av journalisterna anser att Hongkong-regeringen tar hårdare kontroll över media och 53% av den allmänna befolkningen tror att media nu står under mer inflytande från SAR-regeringen, säger Mak.

Undersökningen visar att territoriets nuvarande ordförande Donald Tsang Yam-Kuen har mer kontroll över media än hans föregångare Tung Chee Hwa. SAR-regeringen släpper alltid information till internationell media när de vet att det kommer att rapporteras positivt. Samtidigt förbjuder man anställda att lämna ut något material till pressen, vilket gör det omöjligt att göra detaljerade rapporter.

– Det är svårt för en journalist att själv få fram nyheter, beklagar sig Mak. Frågorna vidarebefordras alltid till nyhetskontoren och man vet aldrig när man kommer att få ett svar. För det mesta innehåller inte svaren mycket. Deras svar kan jämföras med de som ges på parkpromenad. Det här visar hur SAR-regeringen har blivit mer restriktiva med vilken information de ger ut till allmänheten och hur regeringen friskriver sig själv. Regeringen använder olika sätt för att leda media till att ge en positiv bild av sig själva.

Mak anser att regeringens handlande i slutändan inkräktar på allmänhetens rätt till information.

Rapporten pekar också på att de sju ledande mediakanalerna i Hongkong utnämnts av den kinesiska regeringen och att de alla är medlemmar i ”Det kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens.” De har utövat påverkan på Hongkongs media till att vinkla sina rapporter när det kommer till politiskt känsliga ämnen.

Oro över journalisten Ching Cheongs försämrade tillstånd i fängelse

HKJF uppmärksammar även människorättsadvokaten och journalisten Ching Cheong – en reporter från ”Strait Times” som anklagats för spionage efter att ha undersökt en tidigare kommunistledare. Rapporten kommenterar Chings fångenskap i Kina och vädjar till SAR-regeringen att hjälpa till för att få honom frigiven. Det sägs att Chings fysiska tillstånd är myckt dåligt då han lider av både magsår och arytmi.

– Enligt familjekällor har Ching lagts in på sjukhus tre gånger för undersökningar, varje undersökning tar över en vecka. Varför behöver han stanna på sjukhuset i över en vecka i taget om hans tillstånd är bra? Hans tillstånd är i själva verket ganska oroande, säger Mak.

Översatt från