Miljövänligt att utvinna nyttiga kemikalier ur bark
Trädbark är en restprodukt från skogsindustrin och används främst för energiproduktion, men det finns möjlighet att på ett miljövänligt sätt utvinna många nyttiga kemiska ämnen i barken för andra ändamål inom läkemedels-, livsmedels- och kosmetikaindustrin, visar en ny avhandling. (Foto: AFP/ Jean-Pierre Muller)


De stora mängder bark som genereras från skogsindustrin används främst för energiproduktion men det finns möjlighet att på ett miljövänligt sätt utvinna många nyttiga kemiska ämnena i barken för andra ändamål inom läkemedels-, livsmedels- och kosmetikaindustrin, visar en ny avhandling.

Farliga kemikalier eller organiska lösningsmedel används inom konventionella återvinningstekniker. De ämnen och antioxidanter som används i läkemedel eller som tillsatser i livsmedel är framställda i kemiska processer. 

I motsats till återvinningstekniker som används idag tror forskaren Michelle Co att det finns ett miljövänligt alternativ – nämligen trädbark.

Skogskogsindustrin genererar årligen tonvis med biomassa i form av trädbark. Forskaren Michelle Co har sett en möjlighet att utvinna de värdefulla ämnena naturligt från barken innan de skickas till förbränning. 

I sin avhandling, som hon försvarar vid Uppsala universitet den 17 december, presenterar hon en miljövänlig metod för just den tekniken.

”Svensk skogsindustri befinner sig i en svår tid med tuff konkurrens. Det vore därför ekonomiskt gynnsamt att utvinna värdefulla ämnen från bark innan den skickas till förbränningen”, säger Michelle Co i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter: ”Att fasa ut dagens metoder och ersätta dem med nya, mer miljövänliga, tekniker och metoder gynnar hållbar utveckling”.

I sin avhandling visar Uppsalaforskaren hur man kan använda vatten och etanol under högt tryck och hög temperatur som effektiva lösningsmedel för utvinning av antioxidanter och andra biologiskt aktiva ämnen ur trädbark. 

I sitt arbete har hon också tagit fram en ny karaktäriserings- och identifieringsmetod för antioxidanter. Hittills har ett fåtal antioxidanter i björkbark och granbark identifierats, men det finns stora möjligheter att hitta fler, anser Michelle Co.