Miljömål klubbade i Bryssel
Tysklands förbundskansler Angela Merkel (V) och utrikesminster Franck-Walter Steinmeier (H) talar med Sveriges premiärminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt, inför EU: s toppmöte i Bryssel. På toppmötet har man nu enats om bindande miljömål. Sverige är ett av de länder som starkast backar upp Merkels linje. (Foto: AFP/ John Thys)


EU:s toppmöte i Bryssel har avslutats med en överenskommelse om bindande mål för att sol-, vind-, vatten- och biokraft ska svara för 20 procent av EU:s energibehov 2020, rapporterar TT:s korrespondent.

-Den här texten är ett genombrott vad gäller miljö och klimatpolitik för EU, sade Merkel när hon gjorde sig redo att tala för förslagen på toppmötets avslutande dag.

Sverige är ett av de länder som starkast backar upp Merkels linje.

-När vi är överens om detta kommer det att ge en ny dimension till det här området i EU-politiken och ge oss en plats i första ledet i energipolitiken i världen, sade Merkel enligt nyhetsbyråer.

I dag svarar förnybar energi för drygt sex procent av behovet.

Länder som Sverige, Finland och Danmark, som redan ligger över 20 procent, väntas få ett ytterligare beting för att täcka upp för de länder som inte har några förutsättningar att klara ge mer än ett litet bidrag.

I slutsatserna påpekas det, en gest till Frankrike, Tjeckien och flera andra mer kärnkraftspositiva länder, att atomkraft kan ge värdefulla bidrag för att minska utsläppen av koldioxid och att den dessutom bidrar till säker tillgång på energi. Men, det är upp till varje medlemsland att ta ställning till om kärnkraft alls ska användas.