Miljarder går till jobbcoachföretag


Abetsförmedlingen har betalat ut miljardbelopp till företag för att få arbetslösa i jobb, visar en granskning som SVT har gjort. Sedan 2008 har 4,7 miljarder betalats ut till privata bolag som avser hjälpa arbetslösa med bland annat jobbcoaching, etableringslotsar och rehabilitering.

Bland de cirka 20 bolag som fått mest pengar från Arbetsförmedlingen mellan 2010 och 2012 och som fått en stor del av eller hela omsättningen från Arbetsförmedlingen, har haft vinstmarginaler på över 25 procent.

Jobbcoaching har blivit en lukrativ bransch. Magnus Henrekson, vd för Institutet för näringslivsforskning och professor vid Handelshögskolan i Stockholm, säger till SVT att han har förståelse för att bolagen kan tjäna stora summor pengar. Men enligt honom måste beställaren vara ”tillräcklig på tårna för att säkerställa att de får värde för pengarna” eftersom det är de som betalar ut skattebetalarnas pengar.

När Arbetslösförmedlingen köper tjänster från dessa bolag ställs krav vad gäller personal och vilka aktiviteter som erbjuds. Samtidigt är det en svår uppgift och Arbetsförmedlingen gör inga kontroller på bolagens vinster.

– Där vi kan göra jämförelser har vi försökt och se så att vi inte lägger oss och dumpar en marknad eller att vi överbetalar. Det är hela tiden en ganska grannlaga prövning som man måste göra, sade Jan-Olof Dahlgren, förvaltningsdirektör, till SVT.

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen varje år anlitar omkring 800 bolag, men huvuddelen av utbetalningarna går till ett 30-tal bolag, vilka har haft 70 procent av marknaden under de senaste tre åren.