Militärtidning varnar Jiang Zemins fraktion i den pågående maktkampen
Hu Jintao samtalar med Zhou Yongkang. (AFP/Getty Images)


PLA Daily, officiell tidning för kinesiska kommunistpartiets armé, Folkets befrielsearmé, har sänt ut en varning till motståndarna till partiledaren Hu Jintao för att markera att han fortfarande har kontrollen. Den 27 mars, andra dagen av Hu Jintaos veckolånga resa till tre olika länder, publicerade PLA Daily en artikel med titeln ”Militären är redo för partiets order när situationen i landet och partiet förändras”.

Den förändrade situationen syftar på Hus försök att samla Kinas våldsmakt kring sig själv. Den fraktion som leds av den förre partichefen Jiang Zemin har använt det Politisk-rättsliga utskottet som sin bas för att söka väpnad makt och skapa ett andra maktcentrum, särskilt via de 1,5 miljoner beväpnade poliserna i landet.

Zhou Yongkang har under sin tid som ledare för det Politisk-rättsliga utskottet fått se partiorganets makt växa kraftigt. Hans plan att utse Bo Xilai till sin efterträdare som både utskottets ledare och på hans plats i Politbyråns ständiga utskott skulle ha säkrat att detta andra maktcentrum fortsatt stod under Jiangfraktionens kontroll och hängde som ett dödligt hot över Hu och premiärminister Wen Jiabao.  

När kommunistpartiets förmodade nästa ledare Xi Jinping besökte USA i mitten av februari läckte den amerikanska regeringen information om Zhous och Bos försök att få bort Xi ur bilden genom en kupp. Detta tvingade Xi att till sist välja att ställa sig på Hus och Wens sida, och som ett resultat av detta spelade Xi en viktig roll i att bli av med Bo Xilai, som sparkades den 15 mars och tros sitta i husarrest.

Hu, Wen och Xi borde känna Zhou bättre än så. De borde veta att Zhous sluga och brutala personlighet skulle kunna driva honom till att slå tillbaka hårt när han inser att hans politiska makt är på väg att försvinna.

Artikeln som publicerades i PLA Daily kallade armén för ”den väpnade grupp som genomför partiets politiska plikter”. Den ”politiska plikt” man syftar på i artikeln kommer kräva att man hjälper till att bli av med Zhou Yongkang och resten av Jiangs fraktion.

Många tecken tyder på att Hu och Wen till en viss grad redan har kontroll över Zhou Yongkang. Innan hans veckolånga resa utanför Kina kallade Hu oväntat in den första gruppen av chefer på varje nivå inom det politisk-rättsliga utskottet till Peking för att delta i en ”utbildning”. Mötena började samma dag som Hu lämnade Kina.

Detta möte är i själva verket ett slags husarrest. För att skapa ett intryck av stabilitet tillät Hu att Zhou dök upp på utbildningen och höll ett tal.

Dock: Även om Hu och Wen har en viss kontroll över Zhou och det Politisk-rättsliga utskottet så finns det ett nätverk med intressegrupper och inflytandekanaler som formats under de många år som Zhou styrt utskottet. När de som är lojala mot Zhou står inför att rensas ut kommer de slå tillbaka.

Men om de gör det kommer de att möta ordförande Hu, som har tagit ett fast grepp om militären. När nyheten om att Jiang Zemin var i ett vegetativt tillstånd kom fram, gjorde plötsligt de högsta militära ledarna som utgjort en viktig del av Jiangs fraktion helt plötsligt helt om och förklarade sin lojalitet till Hu.

Kommunistpartiet
tvingade sig på Kina med en revolution till ljudet av Maos ord om att ”makten växer ur en gevärspipa”. Militären är partiets vapen. ”Partiet styr vapnet”, har alltid varit den grund på vilken man styrt Kina, och regimens militär har länge använts som ett verktyg för att förtrycka det kinesiska folket.

Armén har tidigare fullgjort sin ”politiska plikt” genom att rulla in med stridsvagnar på för att mörda studentdemonstranterna på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Enligt Deng Xiaopings ord från det året kan den ”politiska plikten” innebära att ”döda 200 000 personer för att få 20 års stabilitet”.

Kontroll över militären är den avgörande schackpjäsen i de interna maktkamperna. Den spelare som har militärmakten kontrollerar spelets utgång. Detta är anledningen till att Mao kunde dra igång politiska rörelser och eliminera sina meningsmotståndare som han ville utan att behöva frukta att han skulle tappa kontrollen över spelet.

Lin Biao, som när det begav sig, skulle bli Maos ersättare under kulturrevolutionen, dog just för att han inte styrde militären. Lin var tvungen att ha Maos godkännande för att kunna använda ett enda kompani av soldater. Ett annat exempel är den förre partiledaren Zhao Ziyang, som utmanövrerades i juni 1989 för att han försökte förhandla med studentdemonstranterna i stället för att slå till hårt mot dem. Zhao hade inte kontroll över militären.

I artikeln i PLA Daily stod det: ”Vi måste se till att alla trupper är fast beslutna att bara lyssna till kommunistpartiets Centralkommitté, det Centrala militärutskottet och ordförande Hu.” Det är tydligt att militären betonar att man bara lyssnar på ordförande Hu Jintao.

Artikeln är både en fanfar som förebådar de kommande utrensningarna och en varning till de återstående medlemmarna av Jiangs fraktion: Det enda sättet att överleva är att ta avstånd och göra bättring nu.

Xia Xiaoqiang är expert på kinesisk politik och har en stående kolumn i Epoch Times kinesiskspråkiga upplaga.

Översatt från engelska