Mildaste vintern på över 100 år
Vårblommor som vitsippan kommer mycket tidigt i år. Det senaste året var det varmaste under de 100 år som temperaturen uppmätts. (Foto: Wikipedia)


Den vår som de flesta människor längtar till kom ovanligt tidigt i år. SMHI kan nu summera att det blev den varmaste vintern på över 100 år.

På 36 olika mätstationer i landet har vintermånadernas temperatur summerats och medeltemperaturen visar att på tio av dessa platser har det varit varmare än normalt.

För hela landet blev medeltemperaturen – 1,7 grader.

De största skillnaderna mot hur det brukar vara finns i norra Sverige. På mätstationen i Hemavan/Tärnaby brukar den normala vintertemperaturen vara -11,5 men den här vintern blev genomsnittet bara -4,1.

För många är vädret det stora samtalsämnet och vissa gläds åt våren medan andra oroar sig över den onormala värmen som inte är av godo för alla. För igelkottar som lockas ur sin vinterdvala för tidigt, kan det bli ett obehagligt uppvaknande eftersom det inte finns tillräckligt med föda.

Igelkottar livnär sig på maskar och insekter. Normalt vaknar djuren i månadsskiftet mars-april.

Den milda vintern har också fört med sig att flyttfåglar har övervintrat och vårblommorna tittade på många håll i landet upp ur marken redan i januari.

Här slogs rekorden

Årets medeltemperatur blev -1,7 grader under vintermånaderna december 2007 till februari 2008. Det är den högsta uppmätta temperaturen enligt tillgänglig statistik från 1900.

De tidigare rekorden var 1949 och 1930 då man uppmätte -1,9 grader.

Mätningarna har gjorts på 36 av SMHI:s representativa mätstationer. Av dem var det tio som uppvisade eller tangerade rekord 2008.

Medeltemperatur december – februari:

Askersund/ Örebro: 1,6

Borås: 2,6

Haparanda: -3,8

Härnösand: -0,1

Linköping/Malmslätt: 2,2

Stockholm: 2,2

Hemavan/Tärnaby: -4,1

Uppsala: 1,4

Visby: 3,0

Ölands norra udde: 3,5

Källa: SVT/SMHI