Miaofolket förvaltar uråldrig kinesisk kultur
Ett barn sitter i ett för miaofolket typiskt diaojiaolou-hus, stöttat med träpålar i byn Gaodiao, Congjianglänet, Guizhouprovinsen. (Foto: China Photos/Getty Images)


Folkgruppen Miao är en av de största etniska minoriteterna i sydvästra Kina. Den består av cirka 7,4 miljoner personer som upprätthåller en uråldrig och mångfacetterad kultur som bland annat uttrycks i deras speciella musik och danser.

Miaofolket och andra etniska minoriteter utgör 93 procent av befolkningen på totalt 285 000 personer i det 3 244 kvadratkilometer stora länet Congjiang i sydöstra delen av Guizhouprovinsen, längs gränsen mot Guangxiprovinsen.

Drygt 1 000 personer av Miao-folket lever fördelat över cirka 200 familjer i byn Jiaya. Byborna bibehåller den enkla men rika kultur som förts vidare sedan mer än 2 000 år tillbaka. De tar sällan kontakt med främlingar och bedriver fortfarande jordbruk med uråldriga metoder. De försörjer sig med risodling på terrassodlingar och vidmakthåller en självförsörjande livsstil.

Bergsområden upptar 98 procent av terrängen i länet Congjiang. Det subtropiska och fuktiga klimatet ger en årsmedeltemperatur på 18,5 grader. Bergen i området är täckta med tjockbladiga träd och ojämna vägar går mellan de terrassodlingar som breder ut sig över bergssidorna.

Översatt och bearbetad från: http://www.theepochtimes.com/news/6-6-15/42804.html


En flicka av folkgruppen Miao tar hand om sin lillebror i byn Gaodiao, Congjiangs län i Guizhouprovenisen,  Kina. (Foto: China Photos/Getty Images)

En flicka av folkgruppen Miao tar hand om sin lillebror i byn Gaodiao, Congjiangs län i Guizhouprovenisen, Kina. (Foto: China Photos/Getty Images)


Ungdomar ur miaostammen Longjia har klätt upp sig i traditionella dräkter och dansar på den årliga ”vårblomsterfestivalen” i byn Suojia, belägen i Kinas sydvästra bergområden i Guizhouprovinsen. (Foto: China Photos/Getty Images)

Ungdomar ur miaostammen Longjia har klätt upp sig i traditionella dräkter och dansar på den årliga ”vårblomsterfestivalen” i byn Suojia, belägen i Kinas sydvästra bergområden i Guizhouprovinsen. (Foto: China Photos/Getty Images)


Ett par från miaobyn Gaodiao går längs en bergsväg till sina fält. (Foto: China Photos/Getty Images)

Ett par från miaobyn Gaodiao går längs en bergsväg till sina fält. (Foto: China Photos/Getty Images)


Miaofolket odlar ris på terassodlingar i byn Gaodiao. (Foto: China Photos/Getty Images)

Miaofolket odlar ris på terassodlingar i byn Gaodiao. (Foto: China Photos/Getty Images)