Meteorologisk information statshemlighet i Kina
Kinesiska myndigheter skärper kontrollen över insamlandet av meterologiska uppgifter, enligt föreskrifter som infördes i januari. (Foto: Julian Finney/Getty Images for DAGOC)


I januari meddelade kinesiska kommunistpartiet att man nu inför ”Föreskrifter för att hantera meteorologiska undersökningsdata” vilka ställer väderinformation under hård kontroll.

De nya reglerna anger att utländska individer och organisationer förbjuds att utföra meteorologiska observationer och etablera observatorier i Fastlandskina utan tillåtelse. Dessa regler gäller även för kommunistpartiets statliga byrå. De som överträder de nya reglerna kommer att åtalas för spioneri och spridande av statshemligheter.

Det begärs av alla som utför meteorologiska observationer inom kinesiskt territorium eller kinesiskt vatten samt alla som vidarebefordrar relevanta meteorologiska data att man följer dessa regler. Reglerna specificerar emellertid inte gränserna för vattnet som ligger inom kinesisk kontroll.

Dessa nya åtgärder för att begränsa meteorologisk information kommer att införas i lagarna som reglerar statshemligheter och kommer att begränsa åtkomsten även till allmän väderinformation.

Enligt en rapport från regimens statligt styrda Legal Net, arbetade 80 procent av de utländska organisationer som genomförde meteorologiska observationer mellan 2000 och 2006 utan tillstånd.

Rapporten pekar också ut att ett japanskt företag inhämtade meteorologisk information i Xinjiang, Kinas nordvästligaste provins förra året. Däremot förklarar den inte varför det påverkar Kina om utländska byråer har tillgång till meteorologisk information.

Resultatet av att den nya förordningen implementeras är att dessa organisationer kan anklagas för att skada den nationella säkerheten. Det kommer att ha en stor påverkan på landets försvarspolitik.

För närvarande anses användandet av navigeringssystemet GPS (Global Positioning System) och elektronisk geografisk information med en detaljrikedom i skala 1:50 000 eller mer som potentiella hot mot statshemligheter i Kina, och tillstånden att använda det är mycket begränsade.

Översatt av: Aron Lamm