Merkel lyckades med nya EU-fördraget
Tysklands förbundskansler Angela Merkel fick blommor av EU-kommissionens president Jose Manuel Barroso på presskonferensen där resultatet av helgens lyckade förhandlingar om EU:s nya fördrag presenterades. (Foto: AFP/ Dominique Faget)


Den tyske förbundskanslern Angela Merkel som var värd för toppmötet i Bryssel i juni 21-22 lyckades få alla 27 medlemsländerna att samsas om ett nytt EU-fördrag som ska bana vägen för Europaunionens fortsatta arbete och utvidgning.

– Vi har åstadkommit det vi vill uppnå, sade Angela Merkel efter två dagars nästan oavbrutna förhandlingar tidigt på morgonen den 23 juni på presskonferensen i Bryssel.

EU kommer att få en egen president med en två och halv års mandatperiod och en hög representant för utrikes- och säkerhetsfrågor. Antalet kommissionärer ska också minska från 27 till 15 fram till 2014.

Den europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso var lyrisk i sitt beröm av Angela Merkel. Hotet om sammanbrott var dock överhängande när Polen hotade med lägga veto för att blockera fördraget mitt under förhandlingarna.

Den svåraste dispyten gäller rösträkning i beslutsprocessen. Dagens rösträkning ger Polen med en befolkning på 40 miljoner 27 röster, medan Tyskland med mer än 80 miljoner får endast 29 röster.

I det nya fördraget ingår en ändring på rösträkningen. Principen dubbel majoritet ska ersätta dagens bestämmelser för att ge länder med stor befolkning större makt. Med det nya sättet att räkna röster förlorar Polen röster medan Tyskland vinner, vilket ledde till att Polen hotade med att lägga in ett veto för att blockera fördraget.

Tjugofem medlemsländer accepterade det nya systemet, vilket riskerade att beslutet om fördraget skulle tas utan Polens medgivande och splittra EU.

Intensivt diplomatiskt arbete på initiativ av bland andra den franska presidenten Nikola Sarkozy ledde till att en kompromiss kunde uppnås. Parterna kom överens om en övergångsperiod. Reglerna börjar gälla från och med 2014. Dessutom finns möjlighet att bordlägga ärenden till och med 2017.

Sarkozy sade att det vore omöjligt att lämna det största landet i Östeuropa utanför överenskommelsen.

Polens president Lech Kaczynski sade på sin presskonferens den 23 juni efter toppmötet att dispyten över röstsystemet har varit ”brinnande”.

– Jag tycker att det här visar att Europa kom tillsammans i slutet, sade Angela Merkel.

De nya ändringarna i EU-bestämmelserna ska gälla från och med 2009, med en övergångsperiod för vissa förändringar, till exempel rösträkning.

Medlemsländerna anser att överenskommelsen om det ny fördraget är en framgång för EU, särskilt efter fiaskot med att införa en ny grundlag för cirka två år sedan. EU blir mer handlingskraftig och förberedd för utvidgningen.

– Utan det nya fördraget kommer utvidgningen att vara omöjlig, sade Manuel Barroso.