Mer pengar mot krisen
Finansminister Anders Borg presenterade på onsdagens regeringens ytterligare åtgärder mot den ekonomiska krisen. (Foto: Pawel Flato)


På onsdagen presenterades regeringens så kallade vårbudget. För att möta krisen har regeringen utöver sin vårproposition presenterat ytterligare åtgärder för att möta krisen; ett ökat stöd till kommunsektorn och resurserna till arbetsmarknadspolitiken förstärks.

– I ett läge då vi har den svagaste tillväxten sedan andra världskriget och arbetslösheten ökar dramatiskt har regeringen valt en tydlig väg som präglas av ansvar för de offentliga finanserna, för jobben och för välfärdens kärnverksamheter, säger finansminister Anders Borg.

Därför är utgångspunkten i regeringspolitiken, ordning och reda i de offentliga finanserna, för underskotten måste bli tillfälliga och hanterbara och även skapa förutsättningar för att så många som möjligt kan arbeta.

Kommuner och landsting får ökade bidrag och arbetsmarknadspolitiken förstärks.

Kommunerna får ett tillfälligt konjunkturstöd på 7 miljarder kronor som utbetalas i december för år 2010. Statsbidragen till kommuner och landsting höjs med 5 miljarder kronor för de två åren därefter.

10 miljarder går till aktiva åtgärder och till arbetslöshetsförsäkringen för att förhindra att arbetslösheten ligger kvar på den höga nivån. De ska hindra långtidsarbetslöshet och förbättra förutsättningarna för dem som står långt från arbetsmarknaden.  Det blir också resurser för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och få fler praktikplatser.

Med dessa åtgärder har totalt 45 miljarder för 2009, och 60 miljarder kronor för år 2010 vidtagits för att möta krisen

Regeringen kommer att löpande pröva om ytterligare åtgärder behövs och de ska vägas mot effekter på jobben och på de offentliga finanserna, skriver regeringen i ett pressmeddelande.