Mer bekämpningsmedel i frukt , grönt och spannmål
En kvinna väljer bland frukterna på en marknad i Peking. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)


Att äta frukt och grönsaker ska ju vara hälsosamt men proverna på frukt, grönsaker och spannmål som togs under 2007 innehöll högre andel rester av bekämpningsmedel än året tidigare. I nästan två tredjedelar av de 1 525 stickproven som Livsmedelverket tog fanns rester av gifter mot svampar, ogräs eller insekter. Nu har Livsmedelsverket stoppat frukt från en kinesisk leverantör.

I Livsmedelsverkets årsrapport framgår att år 2007 innehöll 40 procent av proverna på frukt, grönsaker och spannmål rester av två eller fler bekämpningsmedel. Gränsvärdena överskreds i fyra procent av proverna, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

– Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, arbetar med att ta fram mer kunskap om hur olika ämnen verkar tillsammans och om detta kan innebära en ökad risk för konsumenterna, säger Arne Andersson, chef för Livsmedelsverkets kontrollprogram.

Två eller fler olika bekämpningsmedelsrester fanns i 40 procent av proverna vilket är en högre siffra än året innan då andelen var 36 procent. Sju procent av proverna innehöll rester av sju eller fler bekämpningsmedel. I egyptiska tomater hittades så många som tolv gifter.

Arne Andersson kommenterar fynden:

– Det kan vara motiverat att använda några medel för att bekämpa olika skadedjur, svampar och ogräs, samt för att motverka resistensbildning, men att samma gröda besprutas med många olika bekämpningsmedel måste ifrågasättas.

Det positiva är att de 44 prover på barnmat som Livsmedelsverket testade var alla fria från rester av bekämpningsmedel.

Gränsvärdena överskreds i fyra procent av proverna. Det är inte vanligt att svenska produkter överskrider gränsvärdena, vanligen är siffran mindre än en procent. En allt mindre andel av produkterna från övriga EU överskrider gränsvärdena. Däremot ser det inte lika positivt ut för produkter från länder utanför EU, under 2007 överskreds gränsvärdena i drygt nio procent av proverna. Det handlar ofta om små volymer av exotiska produkter.

– Det är oacceptabelt att gränsvärdena överskrids, även om de är satta med stor säkerhetsmarginal. Om man äter varierat ska inte resterna av bekämpningsmedel innebära någon hälsofara, säger Arne Andersson.

Enligt färska uppgifter från SVT har Livsmedelsverket stoppat all försäljning av pomelofrukter från en kinesisk leverantör innan ytterligare prover tagits. Det giftiga bekämpningsmedlet trazofos har tidigare hittats i frukter från företaget Golden Wing Mau.

Arne Andersson har också ett råd till oss konsumenter:

– Ät varierat och gärna mer frukt och grönsaker. Om du vill vara extra försiktig kan du skölja och skala frukterna.