Mer än en tredjedel av Kinas städer är omringade av sopor
Människor vid en fyllnadstipp som är full av engångslunchlådor utanför ett bygge i Hefei, provinshuvudstad i Anhui. 40 000 härad och nästan 600 000 byar i Kina har ingen infrastruktur för miljöskydd, samtidigt som de producerar 280 miljoner ton avfall om året. (Getty Images)


Mer än en tredjedel av Kinas städer är omringade av avfall. Kommunalt avfall täcker 50 000 hektar mark och utgör en hälsorisk.

Enligt en undersökning nyligen producerar Peking 18 400 ton kommunala sopor om dagen, vilket ökar med åtta procent om året. Shanghais dagliga sopvolym är ännu högre, 20 000 ton, och Guangzhou producerar omkring 18 000 ton.

Kinas sammanlagda kapacitet för att hantera sopor är långt ifrån tillräcklig. Peking har exempelvis en sophanteringskapacitet på ungefär 10 300 ton om dagen, vilket innebär att 8 000 ton blir över varje dag.

Hanteringen av kommunala sopor i 657 kinesiska städer låg 2011 på 91,1 procent, varav 20,1 procent bestod av att samla soporna på tippar, begrava dem eller elda upp dem i det fria. Enligt beräkningar från Kinas miljöskyddsindustris förening uppgick de obehandlade soporna för dessa 657 städer till nästan 5 miljoner ton.

Att sopor samlas på hög är också ett problem på landsbygden. Aktuella rapporter från regimens miljöskyddsbyrå visar att 40 000 härad och nästan 600 000 byar saknar infrastruktur för miljöskydd, samtidigt som de årligen producerar 280 miljoner ton avfall.

Problemen är särskilt allvarliga i regioner där byarna ligger i utkanten av städer, enligt kinesiska medier, eftersom det finns oenighet bland lokala myndigheter om vem som är ansvarig för sophanteringen. På dessa platser samlas därför soporna på hög.

Enligt en artikel i Southern Weekly dog 12 personer av cancer under de senaste 10 åren i den lilla byn Yuanfeng i Guangdongprovinsen, som bara har 400 invånare. Den har därför fått epitetet ”cancerby”.

Shi Hanping, professor på Sun Yat-sen-universitetets första sjukhus sade att den här cancernivån är ”onormalt hög”.

Ett berg av sopor ligger nära byn.

Chen Liwen på Nature University sade till Southern Weekly att om man oordnat samlar sopor utan någon skyddande infrastruktur leder det till att en blandning av avfall kan läcka ner i marken. Det kan i sin tur orsaka föroreningar av ytvatten och grundvatten och allvarlig kontaminering av jorden.

Öppen förbränning av sopor är också ett stort hälsoproblem. I Pekings förortsområden bränner man sopor, och det leder ofta till att luftkvaliteten i staden påverkas allvarligt.

Professor Pan Xiaochuan från Beijing Univsersity sade att öppen förbränning av sopor vanligtvis är en ofullständig förbränning. Det kan skapa stora mängder dioxiner, tungmetaller, nitrater och andra giftiga utsläpp. Dessa skadliga ämnen är inte bara cancerframkallande utan kan även påverka barns hjärnor och nervsystem.

Översatt från engelska


En pojke korsar ett förorenat vattendrag som rinner genom en öppen tipp. Att lagra sopor utan någon skyddande infrastruktur kan leda till föroreningar i ytvatten och grundvatten, såväl som jordföroreningar och sjukdomar som cancer. (Stephen Shaver/AFP/Getty Images)

En pojke korsar ett förorenat vattendrag som rinner genom en öppen tipp. Att lagra sopor utan någon skyddande infrastruktur kan leda till föroreningar i ytvatten och grundvatten, såväl som jordföroreningar och sjukdomar som cancer. (Stephen Shaver/AFP/Getty Images)