Mediernas kris och den digitala omställningen fokus i debatt
På måndagen anordnade Publicistklubben en debatt om den rådande mediekrisen och de utmaningar man står inför. (Från vänster till höger) Moderatorer Björn Häger och Sakine Madon från Publicistklubben, Alice Bah-Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Thomas Peterssohn, VD för Mittmedia, Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten, och Gunnar Nygren, medieforskare på Södertörn. (Foto: Tony Lingefors/Epoch Times)


Publicistklubben bjöd in till debatt om mediernas kris, och de utmaningar som den digitala omställningen orsakar.  Medverkade i Stockholm på måndagskvällen gjorde bland annat kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke, Mittmedias vd Thomas Peterssohn, Journalistens chefredaktör Helena Giertta och medieforskaren Gunnar Nygren.

Allt fler journalistjobb försvinner. Lokalredaktioner läggs ner. Pappersupplagorna sjunker dramatiskt. Mediekrisen kommer att påverka demokratin och det offentliga samtalet, anser medieforskare.  
Thomas Peterssohn tror att de traditionella mediernas nedgång förmodligen beror ”nya mediebeteenden, inte minst sociala medier och smartphonerevolutionen”.

Trovärdigheten

Man debatterade även hur viktigt det är att upprätthålla trovärdigheten i journalistiken, hänga med i den snabba digitala utvecklingen, vara källkritisk när nyheter snabbt måste ut på nätet samt att Facebook spelar en stor roll i den digitala omställningen.

Cecilia Djurberg från Sveriges Radio sade att journalister lever i sin egen bubbla bland journalistkollegor på Twitter. Lösningen för en lyckad journalistik, enligt henne, är ”att gå ut i andra nätverk och hitta vanliga människors röster och försöka förstå vilka det är vi skriver för”.

Nischad journalistik

Framtidens journalistik kommer att behöva bli mer nischad, ansåg några av debattörerna, det vill säga att journalisterna behöver bli specialister inom ett visst område.

Enligt Henrik Eriksson från Nyheter 24 måste man hänga med i den snabba utvecklingen och därför ”ställa om redaktionen, förstå vilken teknik som fungerar, förstå vad läsarna vill ha”.

Alice Bah-Kunkhe sade att man i regeringen är medveten om mediekrisen och att det är ”en väldigt allvarlig situation” och att det är ”en kris för demokratin”. Hon sade också att hon inte kan förstå varför det inte diskuteras ”ur fler perspektiv”. Bah-Kunkhe sade därför att Sverige behöver en mediepolitik ”som skapar förutsättningarna för medierna att leva upp till sin demokratibärande roll”.

Papperstidningen inte död än

Även Gunnar Nygren anser att sociala medier är viktiga och att delningar är betydelsefulla för journalisterna och medieföretagen i den digitala omställningen. Samtidigt påpekade han att sociala medier inte kommer att ersätta traditionella medier eftersom de båda ”fungerar i symbios med varandra”.

Nygren sade också att orsaken till nedgången i traditionella pappersmedier är att det finns en ”tröghet i medieanvändningen” som ”hänger ihop med våra dagliga vanor och rutiner”. De flesta under debatten ansåg emellertid att papperstidning som medium inte kommer att dö ut än på mycket länge.


Hela debatten finns att se på publicistklubben.se