Media undantas i avlyssningslag


Ett lagförslag om möjligheten att genomföra hemlig brottsbekämpande rumsavlyssning innehåller ett absolut förbud mot avlyssning av medieredaktioner.

Ute i samhället finns det allt fler kameror som övervakar medborgarna. Ett annat sätt att göra det på är genom avlyssning och det sker i hemlighet. Regler för hur det ska göras finns visserligen, men statsmakten har kommit med tre propositioner under de sista två åren i denna sak för ytterligare kompletteringar.

Lagförslagen som nu tas upp innebär att hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. För att garantera rättssäkerheten finns flera begränsningar. Tillstånd för avlyssningen måste ges av domstol, den ska vara tidsbegränsad och det är bara vissa samtal och platser som får avlyssnas.

Avlyssning av medieredaktioner ska bli absolut förbjudet, föreslår Justitieutskottet i förslaget om hemlig rumsavlyssning. Enligt propositionen skulle det finnas möjlighet att avlyssna medieredaktioner men utskottet tycker ändå att det är viktigt att värna om meddelarskyddet och ville därför inte att det ska vara möjligt att bugga redaktionerna under några som helst omständigheter.

Personer som har utsatts för hemlig avlyssning ska underrättas om detta och en särskild myndighet ska övervaka avlyssningsverksamheten. Den föreslagna lagen ska gälla i tre år och därefter ska en utvärdering ske. Enligt förslaget ska den börja gälla den 1 januari 2008.

Justitieutskottet är medvetet om risken att en tidning kan startas av grovt kriminella för att utnyttja förbudet med buggning. Den 14 november ska förslaget debatteras i Riksdagen då även beslut ska tas.