Med Hägerdal genom ”Kinas historia”


En bok kan öppna dörren till spännande upptäckter och ny kunskap. En sådan bok är ”Kinas historia” av Hans Hägerdal. Intresset för Kina är på topp nu och boken kommer säkert att nå många nyfikna läsare.

Efter att i många år har fascinerats, förskräckts och förundrats av Kina så fick jag till sist en bok i mina händer som lyckades väva ihop detta lands långa och imponerande historia. Alla viktiga händelser och dynastier som jag hört berättats om men aldrig lyckats sätta in i sitt tidsmässiga sammanhang fick nu en ny begriplighet.

”Kinas historia”, utgiven i år, är ett omfattande och övergripande verk som ger sig i kast med att skildra 4000 år av landets historia. Det är alltså inga djupdykningar i de olika dynastierna det är frågan om men ändå en god överblick som erbjuds läsaren på ett lättillgängligt sätt. Boken ger mersmak till djupare studier av den den kinesiska historien och kulturen.  

Boken ger också en kortare orientering i det nutida samhället, Kinas roll som ekonomisk och politisk världsmakt har fått sitt eget kapitel ”Stillsam drake eller hot mot regimen?”.Även regimens grymhet och brutalitet förbises inte av Hägerdal och han nämner Falungong som det mest kända fallet av hur Kinas ledare använder sig av grymma metoder för att förfölja människor. Hägerdal konstaterar i sin bok att ”Fortfarande är emellertid regimens meriter när det gäller mänskliga rättigheter bedrövliga.”

Hägerdals genuina intresse av Kina genomsyrar hela boken. Jag tyckte om att läsa om hur konfucianismen och buddhismen präglade Kina och dess folk. Hägerdal lyckas presentera religionens och filosofins betydelse på ett respektfullt sätt utan modern cynism.

Hur kom det sig att en lektor vid Växjö universitet med särskild inriktning på internationell historia, framför allt Öst- och Sydöstasiens historia, ger sig i kast med att skriva en historiebok?

– Det var omgivningen som uppmuntrade mig, svarar Växjölektorn. Det var på en mingling på Historiska Media (bokförlaget) som det började. Tidigare har jag skrivit en avhandling om sinologins historia. 

Han har också skrivit en bok om Vietnams historia, som kom ut 2005.
Kanske kan det också vara av betydelse att författarens hustru är från Kina.

Den kinesiska kulturen präglar Hägerdals liv och en del har han tagit till sig, exempelvis så har familjetraditioner stor betydelse.

Jag ber Hägerdal berätta lite om vad han tror om Kinas framtid när det gäller ekonomi och mänskliga rättigheter.

– Kina är ett dynamiskt land men står inför en hel del problem såsom korruption och ekologiskt hot. Den marknadsekonomiska mentaliteten har gått för långt. 
Kineserna är mycket intensiva och arbetsvilliga och har generellt hög arbetsmoral. För den framväxande medelklassen är det viktigt att sträva efter välstånd och stabilitet och det har blivit en viktigare sak än frågan om mänskliga rättigheter. Man vill inte ha tillbaka tiden kring kulturrevolutionen igen, tror Hägerdal. 

Han ser också ”antivästliga” tendenser i det kinesiska samhället. Vad det kan medföra i en diktatur vill jag helst inte tänka på.

Hägerdal har nya projekt på gång. Det ser vi fram emot.