Massgripanden av Falun Gong-utövare kring årsdagen av kommunistpartiets grundande
En banderoll som uppmanade folk att träda ur kommunistpartiet kunde ses på kvällen den 1 juli i Hebeiprovinsen i Kina. (Foto: The Epoch Times)


Dagen före den 86:e årsdagen av kommunistpartiets grundande, den 1 juli, gratulerade partiet sig självt genom en ny våg av landsomfattande gripanden (eller snarare bortföranden, eftersom det sker utan någon rättsprocedur) av Falun Gong-utövare. Så gott som inga utövare har hörts av sedan de förts bort och myndigheterna vägrade att berätta ens för deras anhöriga vart de tagits.

Enligt den officiella Falun Gong-hemsidan Clearwisdom.net, som övervakar förföljelsefall, beordrade de provinsiella 610-byråerna nyligen sina underordnade kontor att sätta press på lokala företag och statliga verk att sätta in mer rigorös övervakning av Falun Gong-utövare.

Telekommunikationsföretag har avkrävts att de ska övervaka telefonsamtal och textmeddelanden från Falun Gong-utövare. 610-byråerna har också beordrats att genomsöka sina egna områden för att se till att inga Falun Gong-utövare står utanför kommunistpartiets bevakning. Förutom förtryck på lokal nivå har man även vidtagit åtgärder för att hindra Falun Gong-utövare att komma in i Hongkong.

Många fall i den senaste vågen av förföljelser har beskrivits i detalj på Clearwisdom.net. Exempelvis har Allmänna säkerhetsbyrån i staden Tonghua i nordöstra Kina beordrat ut tre beväpnade poliser och sex assistenter från sina underordnade polisstationer på patrullering mellan midnatt och klockan tre på natten, varje natt. Polisen i dessa distrikt sägs bli belönade med 500 yuan för varje Falun Gong-utövare de kidnappar. Även människor som tagit emot Falun Gong-material har gripits.

I staden Macheng i Hubeiprovinsen kidnappade ett hundratal poliser och personal från den lokala 610-byrån över tjugo Falun Gong-utövare på kvällen den 22 juni. Bland dem fanns Shi Xuening och hans fru Li Jini. Polisen slog in deras dörr, stal deras dator och några bilder på grundaren av Falun Gong. Deras två små barn lämnades kvar ensamma i hemmet.

På många andra platser har poliser brutit sig in i Falun Gong-utövares hem och försökt tvinga dem att skriva på avtal att sluta utöva Falun Gong.

Liknande fall har ägt rum i åtskilliga provinser runt om i landet. Många poliser har medgett att det gått ut landsomfattande order att vidta dessa åtgärder.

Kommunistpartiet har spenderat åtta år och väldiga pengasummor på att förfölja Falun Gong-utövare. Denna senaste storskaliga våg av gripanden visar att partiets försök att utplåna denna fredliga andliga rörelse inte har lyckats.

fotnot: 610-byrån är en speciellt inrättad myndighet för att förfölja Falun Gong, med absolut makt över varje administrativ nivå i partiet samt alla andra politiska och juridiska strukturer.

Översatt från engelska.