Massarresteringar inför kommunistpartiets kongress
Polisbilar cirkulerar kring Himmelska fridens torg för att öka bevakningen inför det kinesiska kommunistpartiets 17:e kongress. (Foto: Getty Images)


Inför det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 17:e nationalkongress som hålls i slutet av september, har regimen för att ”garantera säkerheten” åter börjat massarrestera Falun Gong-utövare och människorättsaktivister.

Sedan i början av september har Pekings Allmänna säkerhetsbyrå i stor skala med tvång bortfört Falun Gong-utövare från sina hem och arbetsplatser. Dessa omfattande kidnappningar liknar dem som gjordes den 20 juli 1999 (den dag då partiets förföljelse av Falun Gong inleddes i Kina), vilka var planerade och organiserade. Peking stod i spetsen för den här typen av arresteringar, men de har sedan dess spridits över hela Kina.

Människorättsaktivister i Fastlandskina säger att KKP även förtrycker politiskt oliktänkande, människorättsaktivister i Peking och personer som kommit med vädjanden från andra områden. Den välkända ”vädjandebyn” i Peking ska snart rivas.

Analytiker påpekar att de pågående storskaliga arresteringarna visar på kommunistregimens svaghet och den intensiva maktkampen som pågår i partiets toppskikt.

Falun Gong-utövare arresteras åter i stor skala

Sedan i början av september har Pekings Allmänna säkerhetsbyrå tvångsarresterat ett stort antal Falun Gongutövare från sina hem och arbetsplatser utan anledning och bortanför all rättsordning. I vissa fall arresterades både mannen och hustrun medan bebisar lämnades kvar gråtande utan omhändertagande, det samma gällde små barn i grundskoleåldern.

Enligt en Falun Gong-utövare som lyckades undfly arresteringarna var dessa bortföranden en planerad och samlad aktion. Alla utövare i en särsklid region, oavsett yrke eller social status och oavsett om de varit under sträng bevakning eller inte, arresterades.

En Falun Gong-utövare som av säkerhetsskäl väljer att vara anonym berättar att mellan den 10 och 13 september i år arresterades fem till sex utövare som bor i närheten, med ursäkten att polisen behövde tala med dem.

Så tidigt som i början av april beslöt säkerhetsministeriet i hemlighet att Falun Gong-utövare, religösa personer och 43 andra kategorier av människor i och utanför Kina är förbjudna att närvara vid OS i Peking 2008. I maj beordrade samma myndighet lokala lagliga organisationer att mer strikt undertrycka politiskt oliktänkande, speciellt Falun Gong-utövare. Falun Gong-utövare från hela landet sattes under bevakning och trakasseras och arresteras. Just innan den 17:e nationalkongressen inleds har KKP påbörjat en omgång av massarresteringar.

Enligt webbsajten minghui.net gick säkerhetsagenter i några regioner från dörr till dörr för att kartlägga Falun Gong-utövare och inledde därefter massarresteringarna. Vid Kaishantuns polisstation i Jilinprovinsen gav polisen order om att varje polistjänsteman måste arrestera tre Falun Gong-utövare.

Allvarligt förtryck av oliktänkande

Liu Anjun, som engagerar sig för mänskliga rättigheter i Peking, publicerade ett brev på internet som berättar att regeringen har påbörjat ett allvarligt förtryck av personer som ägnar sig åt människorätts- och demokratifrågor, och av vädjare som kommit till Peking från andra städer och provinser.

I en intervju för Epoch Times berättar advokaten Ren Hua från Peking att de vädjande lever i nöd. De anländer till Peking för att avslöja korruptionen hos de lokala myndigheterna, men arresteras eller till och med häktas innan de skickas tillbaka till sina lokala polisstationer. Vissa regionala myndigheter låser in dem i åtminstone ett år, tills OS är förbi. Regimen använder sig av alla vägar för att förtrycka sina invånare. Under intervjuer med Epoch Times berättade några människorättsaktivister att när den 17:e nationalkongressen och OS närmar sig så har de styrande i Peking kommit till en punkt där de är extremt nervösa.

”Vädjandebyn” i Peking rivs

Enligt BBC kommer ”vädjandebyn” att bli demolerad. Området är beläget i Fengtaidistriktet i Peking. De vädjande ombads flytta ifrån området före klockan 12 den 19 september.

Det rapporterades att ”vädjandesbyn” måste rivas för att en ny tågstation ska byggas på platsen. Många tror dock att området ska rivas för att sopa undan petitionärerna innan den 17:e nationalkongressen börjar.

Övervakningsanordningar har installerats på flera universitet. Några internetanvändare har nyligen skickat mail till Epoch Times där de framlägger att ”några delegationer kommer att bo på de universitet som installerat övervakningsutrustning i alla byggnader och i varje rum. Pekings Normal University som ansvarar för att vara värd för delegationer från USA, har mottagit en order om att avsluta installeringen av övervakningskameror innan delegationen anländer.”

”Gisslandiplomati” har bytts mot ”intern policy gällande gisslan”

Liu Anjun tror att detta är en mycket kritisk tid för KKP. Partiet har börjat förfölja sin befolkning med samma metoder som Stalin använde sig av under kommunisttiden i Sovjetunionen. Kommunistpartiet fruktar att kineserna ska inse värdet av mänskliga rättigheter.

Epoch Times kolumnist Zhang Jie påpekar att de omfattande arresteringarna visar på KKP:s svaghet, såväl som på maktkamp mellan höga partitjänstemän.

Han säger att när Jiang Zemins fraktion satt vid makten använde de det kinesiska folket som gisslan för att förhandla med västvärlden. Nu arresterar den Alllmänna säkerhetstjänsten, med Zhou Yongkang som nyckelperson från Jiang Zemins grupp i spetsen, Falun Gong-utövare och människorättsaktivister. Detta används som ett verktyg i förhandlingar med det nuvarande KKP-styret, med Hu Jintao och Wu Jiabao i spetsen. ”Gisslandiplomatin” från Jiangs tid har nu bytts mot ”intern policy gällande gisslan.”

Översatt från version