Massajkvinnor sätter stopp för kvinnlig omskärelse
Traditionella omskärare tar emot getter som bevis på uppskattning för att de stödjer alternativa initiationsriter, ett alternativ till den traditionella ceremonin som innebär kvinnlig könsstympning. Initiationsriter. (Foto: Afrikanska skolor i Kenya)


Massajerna utgör en av de äldsta kulturerna i Afrika. I en traditionell, två dagar lång ceremoni i Kenya, ändrades 52 unga massajflickors öde i en historisk alternativ initiationsrit, utförd uan kvinnlig omskärelse.

Accepterandet av den nya ceremonin innebär ett enormt kliv framåt vad gäller hälsa och utbildning och har orsakat reaktioner över hela världen.

I samband med ceremonin undervisade tre kvinnor från Afrikanska skolor i Kenya (ASK) de 52 flickorna i frågor om allt från deras grundläggande mänskliga rättigheter som unga kvinnor, till preventivmedel.

– Vi har inte undanhållit någon information från flickorna som varit med vid den första Alternativa initiationsriten utan omskärelse, sade Teri Gabrielsen, grundare av ASK som finansierar utbildningar i Afrika.

De 52 flickorna, däribland hövdingens döttrar, paraderade genom sin by tidigt i lördags morse, iklädda traditionella helsvarta klänningar och kronor. Sakta vandrade de mot skolan för den allra första så kallade ARP-ceremonin.

Särskilt erkännande gavs till de fyra traditionella omskärarna vilka fick varsin get för sin vilja att delta i ceremonin och för deras stöd för ”icke-omskärelsen” av flickorna.

Den två dagar långa ceremonin slutade med dans, fest och en presentation av de certifikat som varje flicka fått som bevis på att de nu trätt in i kvinnlighet utan omskärelse.

Kvinnlig könsstympning, även känt som kvinnlig omskärelse, är olagligt och straffbart i Kenya, men utövas fortfarande i många länder världen över.

Många regioner i Afrika och en del länder i Asien och Mellanöstern utövar den ceremoniella proceduren, enligt Världshälsoorganisationen (WHO).

Traditionellt sätt har unga kvinnor som inte omskurits, blivit utfrysta av sin omgivning. De som utstått den olagliga proceduren har ansetts vara acceptabla medlemmar av samhället och lämpliga för äktenskap.

De instrument som vanligtvis används för att utföra omskärelsen är skarpa metallverktyg, knivar och andra enkla föremål, och proceduren utförs oftast inte av utbildad medicinsk personal. Resultatet av omskärelsen kan vara en tung börda för kvinnorna och för ofta med sig medicinska komplikationer.

Den fysiska smärtan från omskärelse har en omätlig psykisk inverkan på de unga flickorna, vilka många söker sig till de vuxna i sin omgivning för en lösning. Men i år har alltså massajkvinnor kollektivt för första gången tagit avstånd från riskerna för de fysiska och psykiska skadorna associerade med kvinnlig omskärelse genom att delta i denna första omskärelse-fria riten.

Psykiska skador från omskärelse

Tonte Ikoluba är medlem av Ijaw-stammen i Nigeria som länge utövat den urgamla riten av omskärelse. Numera jobbar hon som socialarbetare i New York. Ikoluba deltog med stor ångest i den ritualiska initiationsriten när hon var 13 år.

– Jag var 13 år gammal när jag blev omskuren och båda mina föräldrar, såväl som min mormor, var med mig och förberedde mig för den traditionella ceremonin, säger Ikoluba.

– Jag visste att det var något som måste göras, men jag var rädd eftersom människor dött eller blivit väldigt sjuka efteråt. Min familj sade till mig att jag inte kunde bli en fullständig kvinna förrän den manliga delen av mig skars bort.

– En del människor flydde så jag ville också fly, men min mor försäkrade mig om att jag inte behövde vara rädd. Hon sa att hon skulle hålla min hand och att allt skulle blir bra.


Massajflickorna som deltog i den alternativa initiations-riten den 27 augusti i Kenya. (Foto: Afrikanska skolor i Kenya)

Massajflickorna som deltog i den alternativa initiations-riten den 27 augusti i Kenya. (Foto: Afrikanska skolor i Kenya)

Ikoluba beskriver sin erfarenhet av att bli omskuren och säger att det kändes som om hon skulle dö. Hon berättar sen om komplikationerna efter proceduren.

– Det var väldigt smärtsamt att kissa efter omskärelsen. Jag hade infektioner och feber och massor av mardrömmar. Senare fick jag reda på att många flickor inte gick igenom proceduren och det var ok, säger Ikoluba.

– Jag kände mig lurad. Jag blev tillsagd att jag inte skulle bli en hel kvinna och sedan fick jag reda på att de egentligen gjorde mig ofullständig. Jag saknar nu något viktigt – min kvinnlighet.

Enligt barnmorskan H. Scott är ”Omskärelse är en skräck och ju mer ljus vi sprider över denna ritual, desto bättre. Jag har haft min beskärda del av att arbeta med patienter som genomlidit detta övergrepp och de lider enormt under förlossningar då ärret i vävnaden går sönder. En del måste genomgå kejsarsnitt. … det får mitt hjärta att gråta.”

Medan unga kvinnors lidande fortsätter att uppdagas i småbyar runt om i världen, fortsätter studier att konstatera att det inte finns någon vettig anledning till kvinnlig omskärelse, och istället anses det vara ett våldsövergrepp mot kvinnor.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattas det att 100-140 miljoner kvinnor och flickor redan utsatts för någon form av könsstympning.

Ikoluba är voluntär för Kampanjen mot kvinnlig könsstympning (CAGeM) i New York.

– Kvinnlig könsstympning är olagligt men människor dör fortfarande av det. Bara tidigare i år dog en flicka från blödningen och hennes syster flydde från vår by till ett CAGeM-läger eftersom hon stod på tur. Folk kommer bara att ignorera lagen. Ingen hamnar i fängelse, ingen blir ens arresterad, säger hon.

– Jag deltog nyligen i en konferens som hölls av CAGeM. Jag hörde dem berätta om gratis operation och sjukvård för offer för FGM. Jag gjorde lite egna efterforskningar och fann att jag skulle kunna återfå känslan och minska smärtan genom att genomgå operationen. Fram tills detta visste jag inte att jag hade möjlighet att kunna känna mig hel igen. Nu vet jag att jag aldrig kan bli hundra procent hel, men jag vill komma så nära som möjligt.

Ikoluba har ställt sig i kö för att få göra operationen.

En studie från Storbritannien, som satts upp på begäran av av EU-komissionären Viviane Reding, kartlägger den nuvarande situationen och trenderna för omskärelse i 27 EU-länder och i Kroatien.

Kanhända kommer de unga massajflicorna i Kenya att sända ett budskap till familjer som väger fakta mot myt samt de nuvarande upptäckterna kring omskärelse i sina egna initiationsriter.

Gabrielsen från ASK, massaj och chef för ASK, James Ole Kamente, den lokala gräsrotsorganisationen Voices of Hope samt en sjuksköterska från Loitokitok-sjukhuset i Kenya är alla ledande i att få till en förändring i det nuvarande utövandet av kvinnlig omskärelse och en fullständig utradering av denna tradition.

Översatt från engelska.