Mao dödade 45 miljoner under den Stora svälten


Historikern Frank Dikötter från Hongkong klassificerar Mao Zedong som världens största massmördare, skriver brittiska Independent.

I Dikötters nyligen utkomna bok, ”Mao’s Great Famine: The Story of China’s Most Devastating Catastrophe”, framkommer nya fakta om den Stora svälten mellan åren 1958-1962. Under dessa år dog 45 miljoner av svält, misshandel och tortyr eller genom att de arbetade ihjäl sig.

Dikötter hävdar att Mao under den Stora Svälten var ansvarig för ”en av de värsta katastroferna världen skådat” och understryker att den var ”20 gånger värre än Pol Pots folkmord”.

Frank Dikötter har studerat de kinesiska arkiven sedan de åter öppnats för fyra år sedan och skriver i sin bok om den kinesiska landsbygdens historia under åren 1958-1962 då den Stora svälten inträffade. Bland annat nämner han att staten tvingade folk arbeta nakna mitt i vintern, och att om ett barn stal en potatis bands denne och slängdes ner i en damm.

Dikötter har skrivit flera böcker relaterade till Kina, bland annat ”Imperfect Conceptions: The History of Eugenics in China” och ”Crime, Punishment and the Prison in Modern China”. I sin kommande bok, The Tragedy of Liberation, fokuserar han på kommunismens blodiga illdåd mellan 1944-1957.