Mänskliga rättigheter och demokrati i Kina behandlades på seminarium i Stockholm
Seminarium i ABF-huset, Stockholm, 19 juni


Sju talare, varav flera blivit förföljda eller fängslade i Kina för sin tro eller politiska övertygelse, höll den 19 juni sina framföranden vid ett seminarium i ABF-huset i Stockholm. Seminariet som behandlade mänskliga rättigheter och demokrati i Kina hade anordnats av organisationen Supporting Human Rights in China (SHRIC) i samarbete med China Democracy Party.

Xu Wenli, som satt fängslad i tolv år för att han var med och grundade China Democracy Party, gav exempel på det Kinesiska kommunistpartiets (Kkp:s) ständiga lögner och påståenden om att vara demokratiskt. Han ställde frågan hur Kkp kan kalla sig demokratiskt när de brutalt utnyttjar Falun Gong-utövare genom att internera dem i koncentrationsläger och stjäla deras organ medan de fortfarande lever. Han påpekade även att flera personer fortfarande sitter fängslade för att ha uppmärksammat krossandet av demokratirörelsen på Himmelska fridens torg 1989.

– Det kinesiska folkets kamp för demokrati har pågått i över 100 år, och den kommer att fortsätta tills målet är nått. Kkp:s ledare Hu Jintao kan inte göra något för att förhindra det. Vägen är lång, men vi vill ha en plats där vi får en hög grad av frihet, sade Xu Wenli.

He Xiulan delade med sig av sina erfarenheter av tortyr och hjärntvätt under Kinas kommunistdiktatur. Hon berättade om sin tid i fångenskap och om kommunistpartiets försök att ”omvända” henne och få henne att ge upp sin tro på Falun Gong.

– Alla godhjärtade människor bör säga ifrån och hjälpa det kinesiska folket, då det är viktigt för de förtryckta i Kina, sade hon avslutningsvis.

Chen Shizhong fängslades i Kina 1963 för sin kritik av regimen och fick inte upprättelse förrän efter 14 år. Han lever numera i exil i Sverige, på grund av situationen i Kina.

– För Kinas myndigheter är det inte svårt att gömma bevis; Kkp är den största lögnaren, började han sitt anförande.

Sedan radade han upp flera exempel på lögner som regimen kommit med genom åren. Han tog bland annat upp att Kkp försöker dölja sanningen bakom massakern på Himmelska fridens torg 1989 och den påstådda självbränningsincidenten 2001, iscensatt av regimen med syfte att smutskasta Falun Gong. Andra exempel var mörkläggningen av SARS och hur regimen nedtonat omfattningen av AIDS-spridningen i landet.

Kaiser Abdurusul, generalsekreterare i Svensk-Uiguriska Kommittén, berättade om hur uigurernas rättigheter kränks av det Kinesiska kommunistpartiet och att även mongoler och tibetaner förföljs.

Jiang Hongjin är ledare för det Kinesiska Demokratipartiets Nordenavdelning. Han uppmanade kinesiska ungdomar att engagera sig för mänskliga rättigheter och demokrati i Kina, då väldigt många är missnöjda med Kkp. De statsstyrda medierna är idag de enda informationsskällorna. Den ensidiga rapporteringen om Kinas ekonomiska framsteg har gjort ungdomar likgiltiga för människorättsfrågor.

Celia Llopis-Jepsen, ansvarig för svenska Amnestys Kina-samordning, berättade kortfattat om svenska Amnestys arbete med mänskliga rättigheter. Hon tog också upp hur man genom olika kampanjer försöker höja medvetenheten om kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina.

Hans Bengtsson, chefredaktör för svenska The Epoch Times, talade om de tre personer i Kina som på olika vägar hade fått kännedom om organstölder i kinesiska koncentrationsläger, och att man redan i mars i år rapporterade om Kinas utnyttjande av samvetsfångar som organbank för den svarta organmarknaden. Om tidningen The Epoch Times kunde Hans Bengtsson berätta att den skapades för att genom en mer mångsidig rapportering skapa en sannare bild av Kina.

Seminariet avslutades med en frågestund.


He Xiulan, Falun Gong-utövare och Petra Lindberg, SHRIC

He Xiulan, Falun Gong-utövare och Petra Lindberg, SHRIC


Xu Wenli och Chen Maiping

Xu Wenli och Chen Maiping