Mänskliga rättigheter måste prioriteras i Sri Lanka
Amnesty International kritiserar de mänskliga rättigheterna på Sri Lanka, där striderna mellan militären, på bilden soldater i flygvapnet, och de Tamilska tigrarna, leder till övergrepp. (Foto: AFP)


Situationen i Sri Lanka har förvärrats. Både myndigheterna och de tamilska befrielsetigrarna (LTTE) anklagas för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Amnesty uppmanar myndigheterna att prioritera frågan.

Amnesty vill komma in i landet för att genomföra en opartisk bedömning av parternas kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det lankesiska försvarets talesman Keheliya Rambukwella anklagar Amnesty för att ta ställning mot regeringen i frågan och att inte ”ha yttrat ett enda ord” efter bombattentaten nyligen.

Amnesty protesterar mot detta eftersom de gjort flera uttalanden som fördömer attacker på civila, inklusive ett pressmeddelande. Deras roll är bland annat att rapportera om alla parter som är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter i den pågående konflikten.

– Amnesty har upprepade gånger bett att myndigheterna skall göra det möjligt för oss att fullfölja uppdraget genom att tillåta oss tillträde till landet, säger Irene Kahn, Amnestys generalsekreterare i ett pressmeddelande från den svenska sektionen.

Rättsäkerheten är svag i Sri Lanka med straffrihet för brott mot mänskliga rättigheter. Landet behöver enligt Amnesty prioritera skyddet av mänskliga rättigheter, som det är nu löper människorättsförsvarare en ökad risk att attackeras och trakasseras.

Amnesty anser därför att Keheliya Rambukwellas utspel om Amnesty är att ta bort fokus från myndigheternas viktiga ansvar för frågan om mänskliga rättigheter i alla dess aspekter.