Mänskliga rättigheter inte ämne för kommunistpartiets 17:e kongress
(Andrew Wong/Getty Images)


När det kinesiska kommunistpartiets 17:e kongress hölls under den gångna veckan tyckte många att mötet undvek viktiga frågor. Det hela var en maktkamp inom kommunistpartiet (KKP).

Kineser i fastlandet tycker att mötena inte har något nytt att komma med. Det finns framför allt ingen rörelse mot demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. Kongressen är blott ett spel för galleriet och medan lovorden är lockande är de i själva verket tomma lockbeten.

Kongressen undviker frågor som påverkar KKP:s existens

Shi Zangshan, en Washington DC-baserad Kinaexpert, tror att den 17:e kongressen undvek två viktiga problem som plågar Kina: Falun Gong och massakern på Himmelska fridens torg. Shi sade att det aldrig tagit KKP mer än tre dagar att eliminera något, förutom Falun Gong, som trots åtta år av förföljelse fortfarande är aktiv.

Falun Gong-utövare kapade teveprogram i Kina och spelade upp klipp som exponerade KKP:s förföljelse av Falun Gong. Utövare runt om i världen uppmanar medlemmar i KKP att hoppa av partiet så att förföljelsen får ett slut. Många i Kina har mottagit information genom olika kanaler om att man kan träda ur KKP. Hela KKP:s grundval håller på att kollapsa.

Shi nämnde en annan blodig förföljelse – massakern på Himmelska fridens tog den 4 juni 1989. Nyckelelementen som hindrar ett harmoniskt samhälle i Kina är förtrycket av Falun Gong och att man undviker att ge upprättelse för massakern. Om den 17:e kongressen vägrar att ta upp dessa frågor kommer det endast att göra konflikten värre i det kinesiska samhället.

Nyligen sade politiska granskare, däribland Hu Ping, att Jiang Zemin vill behålla makten och insisterar på att fortsätta förföljelsen av Falun Gong, eftersom han är rädd för konsekvenserna efter att förlorat makten. Kampen på höga nivåer inom KKP kretsar kring Falun Gong, men ingen är villig att ta upp detta under partikongressen vilket kommer att bestämma KKP:s framtid.

Fei Liangyong, ordförande för Federation for a Democratic China, tror att kongressen inte är något annat än en formell process.

– Hu betonade en fridfull utveckling baserat på social rättvisa, att man tar hand om miljön och reducerar fattigdomen. Samhället i Kina är dock för närvarande det mest orättvisa i landets historia och har gjort Kina till en tickande bomb. Sjuttio procent av de ekonomiska resurserna finns hos 0,4 procent av befolkningen, sade Fei.

Enligt Fei är det nuvarande systemet i Kina den värsta tänkbara kombinationen mellan kapitalism och kommunism. Det finns våld och diktatur, barbarisk socialism och kapitalismen har gjort att profit och girighet blivit dominerande inslag.

Huang Xiaomin, en demokratiaktivist från Sichuanprovinsen, tyckte att rapporteringen från den 17:e kongressen var ”en tråkig roman utan någon handling”.

Undviker viktiga historiska frågor

– Hus redogörelse undvek många historiska frågor såsom Falun Gong och massakern på Himmelska fridens torg, vilka är frågor som allmänheten vill få klarhet i, sade professor Sun Wenguang från Shandonguniversitetet.

Forskaren Gu Shan säger att under Jiangs styre fanns det två politiska hållningar som har haft ett djupt inflytande på det kinesiska samhället – korruption bland tjänstemän och förtrycket av Falun Gong. Den förra är roten till det instabila samhället som i dag råder i dagens Kina och den senare är den värsta kränkningen av mänskliga rättigheter någonsin i världens historia.

Inga förhoppningar längre om partiet

– Hur än KKP reformerar sig eller inte, har vi inga hopp längre till det. Kommunistsystemet tillfogar oss för mycket skada. Systemet kommer inte att förändra sig därför att det behöver skydda sina egna intressen, sade Li Keren, en människorättsaktivist från Guizhouprovinsen.

– Situationen blev mycket intensiv i landet samtidigt som den 17:e kongressen närmade sig. Utifrån vad KKP gör kan vi klart och tydligt se att ”Hu Jintaos och Wen Jiabaos nya administration” blott är en bubbla. Ingenting kommer att ändras i grunden.

Zeng Ning, en kommentator från Guizhouprovinsen, sade att Kinas politik tillhör de privilegierade. Det finns ingen möjlighet för vanliga människor att ta del.

Föder folkets fantasier

– KKP lovade redan 1947 till 1949 att nationalisera militären, ha åtskilliga politiska partier, ett oberoende rättssystem och mediafrihet. Inga av dessa löften har infriats, sade Fan Gu från staden Chongqing.

– Folket har återigen ignorerats. När kommer Hus löften infrias så att ‘de som vill lära sig kommer att få kunskap, de som arbetar kommer att få möda för sitt arbete, de som är sjuka kommer att få möjligheten att tillfriskna, de som är gamla kommer att tas omhand om och de som vill leva kommer att ha ett ställe att bo på’? Vid varje möte ger de oss aptitretande löften så att vi ska följa dem. De matar oss bara med fantasier, sade en vädjare i Peking.

Översatt från version