Människorättsadvokater möter stora hinder i Kina, del 2
Att försvara advokataktivister: Professor Jerome A. Cohen, New York School of Law, co-direktör för US-Asien Law Institute, är en ledande expert på kinesisk lag. (Foto: Gary Feuerberg / The Epoch Times)


I ett uttalande nämnde advokat Li Fangping det arbete som människorättsadvokater har gjort för den kinesiska  familjeplaneringspolitikens offer. Chen Guangcheng, 38, dömdes till fyra års fängelse 2006 för att ha försvarat bönder i staden Linyi, Shandongprovinsen, som med våld steriliserats efter beslut av partichefer, trots att påtvingad sterilisering och abort nu är förbjudna, enligt Philip Pans prisbelönta bok Out of Maos Shadow (2008).

Medan de statliga myndigheterna har bytt till frivilligare metoder har kommunistledaren Hu Jintao och andra partiföreträdare ännu inte övergett ettbarnspolitiken. Lokala partichefer tvingar till och med aborter på nio månaders graviditet för att hålla födelsetalen låga i sina områden och främja sina karriärer. Time rapporterade att Chen biträdde minst två kvinnor som hade varit tvungna att göra abort bara några dagar innan barnen beräknades födas. (30 april 2006).

Chen, som är blind, är inte formellt utbildad advokat eftersom blinda inte tillåts bli advokater i Kina, men han följde undervisningen i juridik som åhörare. Chen har drabbats av många olika typer av missförhållanden i händerna på polisen, även husarrest och misshandel, och har nu enligt uppgift dålig hälsa i fängelset efter att han försökt lämna in en stämning för gruppprocess.

Feinerman förklarade att det typiska sättet att övertala jurister att inte delta i ett politiskt känsligt fall är att anklaga dem eller hota att anklaga dem för olika brott. Om det inte fungerar tar myndigheterna till mer direkta metoder

– Anhållanden, husarrest och till och med fängelse under uppenbart felaktiga anklagelser används ofta, sade Feinerman.

– Avsatta Peking-advokaten Gao Zhisheng har dömts för ”anstiftan till omstörning”. Före detta Shanghai-advokaten Zheng Enchong tjänar tre års fängelsestraff för att  ”ha sålt statshemligheter till utlandet”, sade Cohen. Denna typ av vaga anklagelser har givetvis använts för att avsätta irriterande advokater ur sin tjänst.

Förutom avstängning från tjänst, förlust av försörjning och hot om att bli åtalad för ett allvarligt brott, används ofta även även fysiska hot mot människorättsadvokater. Både Cohen och Fu noterade att samma dag som denna utfrågning ägde rum var det 156:e dagen av Gao Zhishengs ”försvinnande.” Att Gao tidigare utsattes för svår tortyr gör att många människor nu är rädda för att han är död, sade Cohen.

Gao representerade Falun Gong och andra kontroversiella klienter, utmanade partiets styre, fördömde tortyren av Falun Gong-utövare och krävde demokrati. Till följd av detta förlorade Gao sin advokatlicens och kunde inte praktisera, blev torterad, dömd för ett brott, och nu senast har han varit ”försvunnen” i 156 dagar, konstaterade Cohen.

Två Pekingadvokater, Zhang Kai och Li Chunfu, gick till Chongqing i januari 2009 och träffade Jing Xiqings släktingar. Jing var en Falun Gong-utövare som hade dött mystiskt i polisens förvar. Kroppen hade kremerats utan medgivande från familjen. Advokaterna gick med på att företräda familjen som misstänkte onaturliga orsaker till Jings död. Polisen anlände under deras diskussion och misshandlade dem fysiskt, satte handfängsel på dem. Därefter tog de dem till polisstationen där Zhang Kai hängdes upp i handfängsel i en järnbur och Li Chunfu slogs i ansiktet. När polisen sa till dem att sluta försvara Falun Gongs fall förklarade de att alla har rätt till ett juridiskt biträde. Polisen sade: ”Du kan absolut inte försvara Falun Gong; så är situationen i Kina,” enligt Feinerman.

Denna månad markerar 30-årsdagen av den kommunistiska regimens brytning från sitt maoistiska förflutna, när regimen gav sig in på att ge ”lagen en ny roll under kinesisk styrning”, sade Feinerman. En ny riktning började sedan mot Kinas godkännande av lagar för att styra landet och behovet av lagar och andra författningar i internationella fördrag och handel.

– Men det kommunistiska partiet har fortfarande den slutliga kontrollen. Mer betydelsefullt är att partiet och dess ledarskap står utanför lagens arm. … Den offentliga byråkratin, inklusive domstolar och andra rättsliga institutioner, domineras av det kommunistiska partiets kandidater på alla nivåer trots viss självständighet för oberoende aktörer att utveckla rättssäkerhet, vittnade Feinerman.

Feinerman vill påpeka att ett oberoende rättsväsende är obefintligt i Kina. Slutlig myndighet att tolka nationell lagstiftning vilar hos den nationella folkkongressens ständiga kommitté.

– Kommunistpartiets kommitté för avgörande av mål inne i domstolarna övervakar domarnas arbete, särskilt i politiskt känsliga eller viktiga ärenden.

Det ser inte ljust ut för Kinas framtida domstolar.

–  Xiao Yang, den före detta presidenten i Folkets högsta domstol, ersattes av en man som inte bara saknar juridisk utbildning, utan har länge varit kommunistpartiets påläggskalv, vilket har satt stopp för ansträngningar att förbättra domarnas egenskaper och reformera rättsväsendet, sade Feinerman.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19643/
http://www.epochtimes.se/articles/2009/07/22/17518.html