Många rapporterar om UFO
Protester i Washington för att väcka medvetenhet om ett föremål som kraschat vilket de protesterande tror var ett UFO. (Foto: AFP/Joshua Roberts)


Har du sett något föremål du inte kan identifiera? Då är du inte ensam. På rapportcentralen för UFO tar man emot minst en rapport om dagen från människor som sett ett främmande föremål.

Det är till Tobias Lindegren, ansvarig för rapportcentralen vid Riksorganisationen UFO Sverige, som man kan vända sig när man vill anmäla ett UFO. Tobias berättar för Epoch Times att han dagligen får rapporter från personer som undrar vad det är de har sett.

Vad är då ett UFO? Förkortningen står för Unidentified Flying Objects, på svenska oidentifierade flygande föremål. Även om många ser på fenomenet med skepticism så är det ett faktum att det finns föremål som ingen kan förklara.

– Personen som ringer får berätta vad det är han har sett och vi tar emot alla fakta och gör sedan en utredning. Det är ofta misstolkningar men vi tar alla på allvar, berättar Tobias.

UFO-Sverige samarbetar med flera myndigheter i arbetet med att undersöka rapporterna. Bland dessa märks Totalförsvarets forskningsinstitut och SMHI, berättas det på organisationens hemsida.

Organisationen UFO-Sverige bildades 1970 och är en ideell organisation. Tobias berättar att det är ungefär 100 aktiva medlemmar men att det finns över 1000 prenumeranter på den tidning som organisationen ger ut fyra gånger per år.

Det kommer in fler rapporter på hösten och det är inte koncentrerat till någon särskild plats i Sverige, det är utspritt, förklarar Tobias.

Tobias har inte själv sett något UFO, men han berättar att han nyligen fick ett samtal från Gävle. Det var flera personer som kunde observera något som såg ut som ett flygande fartyg som flög ljudlöst nära trädtopparna en natt.

Tobias vill inte dra någon slutsats om vad det är man har sett, man måste granska och utreda fakta först.

– Jag vill hjälpa folk. Det är viktigt att ta dem som berättar om UFO på allvar. Upplevelsen kan man ju aldrig ta ifrån dem, säger Tobias.