Många okända naturreservat att upptäcka
"I det mosaikartade landskapet finns många viktiga naturskogsstrukturer som exempelvis bryn, öppna vattenspeglar och solbelysta tallar." Länsstyrelsen Västerbotten har beskrivit en del av naturvärdena som de vill bevara i Rödstensbacken som beviljades status som naturreservat i december 2015. (Foto: Per Nihlén /Länsstyrelsen Västerbotten)


Rödstensbacken utanför Umeå bjuder in till rofyllda skidturer över sjöar och myrar. Naturreservat upprättas oftast för att skydda värdefull natur, och man vill göra det lätt för folk att hitta dit. Ändå har tre av fyra reservat i länet få besökare.

Andreas Garpebring arbetar med skötsel av naturreservat vid Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten. Han har sett att områden som de satsar extra mycket på att tillgängliggöra har fått fler besökare, och folkkännedomen om dem har ökat enormt.

– Generellt tror jag att om ett område finns på en karta och är markerat som naturreservat, då är det något speciellt, och folk åker ut och kollar på det, säger han.

Men tillgängliggörandet är en fråga om resurser; bara i Västerbottens län finns nära 300 naturreservat.

Tre klasser

Naturreservaten delas in i tre klasser när det gäller hur tillgängligheten ska prioriteras. Klassen beror på hur lätt man tar sig dit och hur många som kan tänkas besöka området. Många av dem är ganska små, ligger långt bort och är besvärliga att ta sig till. De är huvudsakligen bildade för att bevara värdefull natur och biologisk mångfald. Över 200, ungefär tre av fyra, är klass 3-reservat och har lågt besökarantal.

Rödstensbacken, som är ett av fyra nya naturreservat i Västerbotten, ligger cirka fem mil norr om Umeå. Det kommer inte att bli ett topp-objekt vad gäller besökare, tror Garpebring. Det finns inget besöksunderlag som motiverar extra satsningar på tillgänglighet i området.

Gränsen kommer att markeras med vita snöstjärnor och informationstavlor på plats kommer att berätta vad man kan se och uppleva, som till exempel aapamyrkomplex och sandtallskog som är särskilt värda att skyddas. Naturen där kommer att få sköta sig så gott som själv, men enligt skötselplanen kommer man att göra naturvårdsbränningar regelbundet.

 Informationsmaterial om naturreservaten finns på webben. Broschyrer görs endast för topp-objekten. Dessa hittar man på plats i reservatet och hos turistinformationen i länet. (Foto: Eva Sagerfors/Epoch Times Sverige)

Informationsmaterial om naturreservaten finns på webben. Broschyrer görs endast för topp-objekten. Dessa hittar man på plats i reservatet och hos turistinformationen i länet. (Foto: Eva Sagerfors /Epoch Times Sverige)

Många ”doldisar” värda ett besök

FAKTA: Naturreservat i Sverige

Garpebring uppmuntrar gärna till att besöka även de reservat som har få besökare idag.

– Alla reservat innehåller ju särskilt värdefull natur varför alla på sätt och vis är besöksvärda! Ett område som jag gärna vill lyfta fram är Tjäderberget på gränsen mellan Vindelns och Lycksele kommuner. Det är ett fantastiskt vildmarksområde att upptäcka för den som vill kunna vandra runt i och uppleva relativt opåverkad natur på egen hand.

Liksom Rödstensbacken är Tjäderberget ett nybildat reservat. Det är stort, mer än 1000 hektar (10 kvadratkilometer) och omfattar flera berg med gammelskog, sjöar och myrar.

Förutom tillgängliggörande handlar Garpebrings jobb också om biologisk skötsel, som att restaurera skogar som påverkats mycket av skogsbruk.

– Mycket av det länsstyrelsen jobbar idag med att skydda som naturreservat, handlar om biologiskt värdefulla skogar, alltså naturskogar och urskogsartade skogar. Det handlar ofta om att markägaren vill avverka skogen. Då startar man ett naturreservatsärende när det uppstår sådana hot mot områden med kända naturvärden, säger han.

Länsstyrelsen sköter det praktiska kring naturreservaten, medan markägaren får betalt av Naturvårdsverket. Att skapa naturreservat är ett sätt att uppnå miljökvalitetsmålen, som är fastställda av riksdagen.

Jonna bytte storstaden mot by i Norrland

5 enkla utflykter nära dig – friluftsexperterna tipsar

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri