Många kvinnor med bröstcancer behandlas i onödan


Av de fler än 7 000 kvinnor i Sverige som drabbas av bröstcancer behandlas 40 procent med cellgifter, varav många helt i onödan. Cecilia Ahlin har undersökt detta och visat att bedömningskriterierna går att göra mer säkra. Resultatet presenteras i en avhandling vid Uppsala universitet den 21 maj.

60 procent av de kvinnor som drabbas av bröstcancer behandlas alltså inte med cellgifter. Vem som ska behandlas med cellgifter för att minska risken för återfall, avgörs med hjälp av olika prognostiska faktorer. Tumörens storlek liksom dess delningshastighet och sättet den växer på samt antalet angripna lymfkörtlar är faktorer som bestämmer prognosen.

 – Tyvärr är de här faktorerna inte heltäckande vilket leder till att överbehandlingen är stor, säger Cecilia Ahlin, avhandlingens författare, verksam vid institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi i en presskommentar.

Det finns flera studier som visar att prognosen går att göra mer säker om man mäter förekomsten av cykliner, ett protein som reglerar cellcykeln. Cecilia Ahlin fann i sin undersökning att prognosen blir mer heltäckande om mängden cyklin A i tumören bedöms.

Många kvinnor skulle vara tacksamma över att slippa onödig cellgiftsbehandling. Illamående, högre infektionskänslighet, för tidigt klimakterium och håravfall är biverkningar ingen vill ha om det inte är absolut nödvändigt. Samhället skulle också tjäna på att prognosen blir mer säker.

– Samtidigt innebär det en samhällsekonomisk vinst i form av minskade kostnader och färre sjukskrivningar, säger Cecilia Ahlin.

Avhandlingen heter, Cyclin A and cyclin E as prognostic factors in early breast cancer.