Malmöskola i världsklass


Malmö Borgarskola är en gymnasieskola med internationell standard, International Baccalaureate, (IB) där undervisningen bedrivs på engelska. I dagarna har avgångseleverna fått sina betyg, som skrivits ut av examenskontoret i Cardiff.

Eleverna på Malmös Borgarskola hade ett snitt på 36 poäng, medan världssnittet ligger på 29-30 poäng. Av alla eleverna i världen låg endast fem procent i spannet 40-45 poäng. Här ligger 19 av de svenska eleverna vilket är 27 procent av alla eleverna i avgångsklassen. En elev nådde 45 poäng, hon heter Blanka Kesek.

Malmö stad, som skickat ut pressmeddelandet om Malmö Borgarskola, säger att skolan tillhör det yppersta toppskiktet av IB-skolor i världen.

Alla IB-elever världen över gör samma slutskrivningar i alla ämnen och dessa rättas externt. Betygen är därför globalt jämförbara. Det finns idag drygt 2 900 skolor i 138 länder runt om i världen som har IB-program.

Det hela började för 42 år sedan då en grupp lärare på International School of Geneva, tillsammans med flera andra internationella skolor, ville skapa en internationellt erkänd examen. Denna skulle göra det möjligt för gymnasieeleverna att fullfölja sina gymnasiestudier var helst de befann sig i världen. I början var alla skolor som erbjöd IB-programmet privata och idag är mer än hälften av alla skolor som erbjuder programmet kommunala. Alla som har gymnasiebehörighet kan söka till ett IB-program.

Blanka Kesek som nämndes ovan var med i det svenska landslaget i fysik. I laget ingick inte bara elever från Malmö Borgarskola utan också elever från Katedralskolan i Lund. De tog brons i Fysikens JVM, International Young Physicists´Tournament.